Zo komt u bij het Poldermuseum Poldermuseum Heerhugowaard Nieuws van de Stichting "Den Huygen Dijck" Adres: Huigendijk 17, Heerhugowaard Postbus 220, 1700 AE Heerhugowaard Telefoon: gedurende openingstijden 072 - 5741159 buiten openingstijden 072 - 5713545 of 072-5715019 Bereikbaarheid: Connexxion bus 160, halte begin Middenweg/tuincentrum Connexxion bus 162, halte hoek Oost Tangent/Huigendijk Ook uitstekend bereikbaar per auto en fiets. Eigen parkeergelegenheid Openingstijden: 12 april t/m 2 november op zaterdag, zondag en iedere 1' woensdag van de maand van 13.30 - 16.30 uur en op afspraak Toegang: Volwassenen 1,- Kinderen tot 12 jaar 0,50 LANGEDUK/ St. PANCRAS HEERHUGOWAARD BUSHALTE POLDER MUSEUM Het 25e tentoonstellingsjaar zit er weer bijna op. Gelukkig is dit jubileumjaar niet onopgemerkt voorbij gegaan. De tentoonstelling over de afgelopen 25 jaren is goedbezocht. Een eindgetal kan nu nog niet worden gegeven want we zijn nog steeds open. Het getal van 1900 bezoekers begint in beeld te komen. Ook kon met de uitwendige restauratie worden begonnen, na een lange en vervelende touwtrekkerij over de details van de vergunning. Door de aanvullende eisen, die ons door de gemeente zijn opgelegd is het project substantieel duurder geworden. Daarbij is de indruk gewekt dat de gemeente ons financieel aanvullend tegemoet zou komen, maar ook hier kwamen we weer van een koude kermis thuis. De Vereniging van Vrienden leverde hierbij weer de zeer gewaardeerde financiële steun. Precies voor de zomervakantie kon de verbouwing worden afgerond door aannemer Niemoeller. Zoals u waarschijnlijk zelf al heeft kunnen waarnemen, ziet het gebouw er weer uit als een plaatje. Vele kozijnen en deuren zijn vervangen, de aanbouwen zijn voorzien van een nieuw asbestvrij dak en nieuwe goten. Het gebouw is grotendeels opnieuw gevoegd. Gelukkig kunnen we opgewekter vertellen over de medewerking van het waterschap. De bloembakken voor het oude gemaal waren slooprijp en ook de railing was verrot. Nadat de stichting offerte had aangevraagd, werd deze goedgekeurd en kon afgelopen week op kosten van het waterschap met de vervanging worden begonnen. U begrijpt dat het dagelijks bestuur een drukjaar kende. Gesprekken over de vergunning, gesprekken met de aannemer, intern overleg over de financiering, gesprekken met banken en daarna het volgen van de restauratie. We hebben niet hoeven sluiten, maar af en toe was het wel racen tegen de klok om schoon te zijn voor de openingsuren en de trouwtjes. Het aantal trouwerijen valt ons dit jaar wat tegen, maar als u het Parelhof recent heeft gezien, zult u begrijpen dat in de voor ons liggende jaren meer naar het museum zal worden uitgeweken. Van gemeentezijde hebben we daarover nog geen informatie gehad. Wij ervaren dit als teleurstellend. De jaarlijkse contactavond met onze vrijwillige surveillanten had dit jaar een feestelijk tintje. Het lopend buffet, verzorgd door Lies en Andrea van Bakel en Marcelle Yperlaan, viel bijzonder in de smaak. Siem de Haan en zijn begeleider zorgden voor een plezierig intermezzo. De lezingen, dit jaar verzorgd door Jan de Vries, Ton Schotten en Siem de Haan verheugden zich in een sterk toenemende belangstelling. Zo sterk zelfs dat bij de laatste lezing een 40-tal belangstellenden onverrichter zake huiswaarts moest keren. De maximale capaciteit was helaas bereikt. Voor volgend jaar zullen we trachten dit te voorkomen. Vol goede moed is de tentoonstellingswerkgroep bezig met het seizoen 2005 en gaat het bestuur verder met de lopende zaken. Wij hopen u volgend jaar weer terug te zien aan de Huigendijk! Het Stichtingsbestuur, Steven H. Yperlaan, voorzitter 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 2004 | | pagina 2