Het oude raadhuis aan de Middenweg -■/«« wr- In het begin van de jaren60 kwam de groei van Heerhugowaard in een stroomversnelling. De winkelstand in het (oude) centrum vroeg om verbetering en vernieuwing, om aan de behoefte van een groter aantal inwoners te kunnen voldoen. Op een gegeven moment bestonden erbij de Gemeente zelfs plannen om de hele westkant van het oude centrum maar te slopen en een geheel nieuwe winkelbebouwing te ontwikkelen. Met de bouw van het winkelcentrum Centrumwaard werd deze gedachte naar de achtergrond verschoven. Een ander project, dat rond deze periode speelde, was de renovatie van de Middenweg. De Middenweg was, en is nog steeds, een van de belangrijkste verkeersaders van de Heerhugowaard. In dit plan was er voor het oude Raadhuis geen plaats meer. Functioneel was het al jaren niet meer, nadat er op het Raadhuisplein een nieuw gemeentehuis (thans supermarkt de Boer) was gebouwd. Aan onderhoud was aan het gebouw de laatste jaren weinig zorg besteed, wat in die periode vrij logisch leek. Toen dan ook in een najaarsstorm het, midden op het dak geplaatste, torentje er af waaide, was dat het feitelijke begin van de sloop van het karakteristieke gebouw. Die sloop vond plaats in het begin van de jaren '60. Dat leek toen heel noodzakelijk. Velen hoort men thans terecht roepen, dat het slopen doodzonde is geweest. Maar we weten het, achteraf is een oordeel gemakkelijk te geven. Terug naar het oude Raadhuis. Het omstreeks 1890 gebouwde gemeentehuisje bood na de oorlog voldoende ruimte voor het ambtelijk apparaat. Dat apparaat was in die tijd nog niet zo omvangrijk. Toen in 1948 Tom Koeken, als jonge ambtenaar, in dienst van de Gemeente trad, bedroeg het aantal inwoners 6000. Tom kwam uit Purmerend en in die tij d had dat stadj e eveneens 6000 inwoners. Het ambtenarencorps bestond in die dagen uit een man of tien; burgemeester Sutman Meyer, secretaris Speckcr, gemeenteontvanger Hoogland. Overige ambtenaren waren: Komen (lc ambtenaar), Reinier van Langen, Geuzebroek (sociale zaken), Eef Beste man (gemeenteopzichtcr, tevens hoofd van de vrijwillige brandweer), Anker, bode van Tooren en Tom Koeken. Het is interessaant om te zien over welke ruimtes het oude Raadhuis (9x15 meter beschikte. Aan de hand van een oude bouwtekening leid ik U naar binnen. Het publiek betrad de verdieping van het gemeentehuis via een lastige buitentrap. Van de trap is bekend, dat de natuurstenen treden te smal waren, wat menige val en daardoor flink wat blessures tot gevolg had. Via een fraaie voordeur betrad men een hal met aan de rechterzijde de raadzaal. Hierin werd menig huwelijk gesloten. De plattegronden van de begane grond en de verdieping geven een goede indruk over de indeling en de grootte van de vertrekken. De grote kachel, het gebouw was centraal verwarmd, vroeg meer ruimte, dan we tegenwoordig gewend zijn. Duidelijk is ook, dat de kachel met kolen werd gestookt. Voor de opslag was een behoorlijk grote ruimte beschikbaar. Via de zijgevel aan de noordkant was een hal bereikbaar, die leidde naar twee cellen. Hierin werden de dronkaards opgesloten, om hun roes uit te slapen. Vanuit de gang op de verdieping liep een trap naar de zolder, die uitsluitend dienst deed als opslagruimte voor hoofdzakelijk archief en uiteraard de vlag met de wimpel voor de feestelijke dagen. De ruimtes boden genoeg werkplek aan een tiental mensen, dat destijds voldoende was om de Gemeente te besturen. Als ergens de Wet van Murphy ("een administratieve organisatie heeft de neiging zich, uit zichzelf, uit te breiden") van toepassing is, dan is dat wel op het ambtelijk apparaat van een gemeente, gezien het grote aantal mensen, dat momenteel noodzakelijk is, om alles in goede banen te leiden. 6

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 2004 | | pagina 5