w Dirk Swart "Weetje al, hoe hij gaat heten?"Vroeg Dirk op een gegeven moment. "Nou ja, dat is logisch, Adam natuurlijk, mijn vader heette Adam". Toen deed Dirk een heel ongewoon voorstel. Hij mocht Jan Zwart wel en het kwam recht uit zijn hart: "Als je hem naar mij vernoemt, dan zit het goed met hem. Ik zal hem in mijn testament gedenken". Jan wist niet wat hij hoorde. Hij wist aanvankelijk ook niet wat hij ermee aan moest. Hij vond het wel vreemd, maar was niet ongevoelig voor een mogelijk gunstig financieel perspectief. Onderweg naar het gemeentehuis werd hij geplaagd door de wrange vraag: "Moet het Adam zijn, of moet het toch Dirk worden?" En toen de ambtenaar van het gemeentehuis op een bepaald moment vroeg hoe de naam van de zoon zou worden, zei Jan..: "De naam wordt Dirk!". Thuis gekomen keek Vrouwtje wel even vreemd op, toen Jan aan haar vertelde, dat ze een kleine Dirk in haar armen wiegde. Eind van de dertiger jaren stond er een advertentie in de krant in verband met het overlijden van Dirk Met. Na een rijk en welbesteed leven, werd erbij vermeld. Toen Dirk op hoge leeftijd toch nog tegen een vrouw aanliep en daarmee trouwde, had dat invloed op zijn nalatenschap. Niettemin groeide kleine Dirk onbezorgd en voorspoedig op tot kleuter en tiener. En in 1930 trouwde hij met Muze Kuiper. Zij kregen twee kinderen Jan en Tinie. Dirk werd aanvankelijk boekhouder bij Jan Moeijes in Heerhugowaard en begon in 1943 in deze plaats voor zichzelf een boekhoudkantoor. In 1950werdhij directeur van de Rabobank. 12 Samenstelling bestuur Voorzitter: J. Swart Roode leeuw 6 1871 AZ Schoorl tel. 072 - 509 43 35 Vice-voorzitter J. de Vries C. Huygensstraat 23 1702 EV Heerhugowaard tel. 072-571 50 19 Secretaris: E. Havik Noord Schermerdijk 14 1842 EL Oterleek tel. 072 - 502 13 58 Penningmeester: M.J. Kuiper Omring 75 1702 NC Heerhugowaard tel. 072 -571 23 97 Leden: T.M. Kuenen - Kuipers Diepsmeer 10 1705 BG Heerhugowaard tel. 072-571 29 45 M.A.M. Zuurbier - Strooper Jan Glijnisweg 71 1702 PA Heerhugowaard - 't Kruis tel. 072 - 571 79 31 W.M. Strooper van Wijngaardenstraat 28 1701 CD Heerhugowaard tel. 072 - 574 68 28 Redaktie en vormgeving De Overhaal M.A.M. Zuurbier - Strooper Jan Glijnisweg 71 1702 PA Heerhugowaard -'t Kruis 072 - 571 79 31 R. Estoppey Dorpsstraat 41 1842 GS Oterleek tel. 072 -571 32 93 E-mail: r.estoppey@planet.nl Aanmelding nieuwe leden Een nieuw lid voor de Vereniging van Vrienden kan worden aangemeld bij mevr. Havik, Noord-Schermerdijk 14, 1842 GL Oterleek tel. 072 -502 13 58 De jaarlijkse contributie bedraagt minimaal 7,- Het nieuwe lid ontvangt zo spoedig mogelijk een informatiebrief, een acceptgiro en de laatste nieuwsbrief De Overhaal die 2x per jaar verschijnt Giften Ook éénmalige giften zijn uiteraard heel welkom! U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening 32 69 03 267. Rabobank Heerhugowaard Te koop in het museum Boeken "Groot-Geestmerambacht, een waterschapskroniek". W.E. Goelema Prijs: 5,70 "Iemand uit Noord-Holland, Wouter Sluis 1827 1891". G. Köhne prijs: 11,50 "Verborgen verleden", 13 eeuwen streekhistorie rondom het kerkplein. H. Komen Prijs: 6,80 '"t Is me een feest weest", jubileumweek 8-16 september 1979. J. Tamis prijs: 11,50 "Veenhuizen van vroeger, een oud dorp in jong Heerhugowaard". Ed Dekker prijs: €20,50 Heerhugowaard 1945-1995 prijs: 17,00 Droge voeten op vrije grond. H. Komen prijs: 25,00 Heerhugowaard zo was het, prentbriefkaartenbundel J. de Vries prijs: 6,00 Munten Geslagen t.g.v. het 350-jarig bestaan van Heerhugowaard Zilver 18,-, cupro 4,50,- per stuk. Diversen Diverse landkaarten 4,50,- per stuk. Ansichtkaarten 0,20 en molenkaart 0,60 per stuk. Programmaboekjes 300-jarig bestaan 6 1,15

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 2003 | | pagina 8