m ^C, tVfvW O.AtVHpk' K&tj-THV-ft.- w Tv j c%v>» 1-n J-' Boerestolpe - Siem de Haan - Je zien ze al op grote ofstand staan: die prachtige West-Friese boerderaie, je ken d'r van geniete, iedere keer wanneer je weer langs onze wege raaie. Hier leefde vroeger ieder jaar opnuw as de herrest de koeie binnen kwame, de mense en het vee dicht bai mekaar, ja, letterlijk onder ien dak samen. De wintervoorraad hooi zat in de berg, in het vierkant, weer heel de stolp op steunde, vier oikehouten pale droege het dak dat bai de sweerste sturm niet kraakte en niet steunde. Den had je de twei deure van de dars, die ware wel voif meter hoog betaaie, deer konne, as het seumers hooitoid was, de hoge wagens deur nei binne raaie. Het dak was meistentoids met riet bedekt met veul vooran een spiegel as versiering en binnenin deer was het dak heel hoog, de berg liep deur, d'r was vezelf gien vliering Die stolpe hore bai 't West-Friese land, allien... ze benne langzaaam an 't verdwoine want als er ientje sloopt wordt, of vebrandt den zien je een heel aar gebouw verskoine De boerestolp: het is een monument, een eerbetoon an onze oige mense. En dat die stolp nag heel lang bloift bestaan is, wat we denk ik, allegaar toch wense. Ook hier een beeld waarvan we niet vreemd opkijken. Inde periode 1832 tot 1930 verdwenen 16 stolpen in honderd jaar. Van 1930 tot 1960 verdwenen in een periode van dertig jaar 36 stolpen en in de jaren van 1960 tot 2000 maar liefst bijna honderd stolpen in Heerhugowaard. Vooral in de periode 1960 tot 1970 waren stolpboerderijen een geliefd oefenobject voor de plaatselijke brandweer. Ik sprak eens een Waarder die dat kort maar krachtig uitdrukte: "We renden in die tijd van fik naar fik". Maar de kentering lijkt er ook te zijn: in de afgelopen driejaar verdween tot nu toe slechts één stolp, al staan er nog wel twee op de nominatie (Beukenlaan 2 en Veenhuizerweg 14) en worden er twee direct bedreigd (Huygendijk 11 en Middenweg 253). Als dit allemaal doorgaat dan zijn dat ineens vijf stolpen in drie jaar en dan is het nog maar de vraag of van een kentering gesproken kan worden. Henk Komen Vervolg van pag. 3 Hoe het vonnis voltrokken moet worden wordt nauwkeurig omschreven. Ze zal naar de openbare executieplaats worden gebracht "ende aldaer door den scherprechter aen den wurgpael gebonden en vastgemaekt zijnde de regterhandt op een blok gelegt, en door den selven afgekapt te werden, en daer op immidiatelijk met den koorde gestranguleert te worden tot de dood er na volgt Haar lichaam werd daarna, als afschrikwekkend voorbeeld, op een rad gezet als prooi voor de vogels en om door de lucht verteerd te worden Dit vonnis door schepenen van Heerhugowaard uitgesproken over Guurtje Jans op 3 febr. 1725, bevindt zich in het Regionaal Archief Alkmaar, schepengerecht Heerhugowaard, inv. nr. 929 f - r, V ~1 l4 i.5 rv-v'k"4^-*5"' if*t t,}vij jjh.-t öcóOw Criminele sententie tegen Guertje Jans geboortig tot Broek op Langedyk Out ruym 15 Jaren 8 9

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 2003 | | pagina 6