w Zo komt u bij het Poldermuseum "'-SO/7A Nieuws van de Stichting "Den Huygen Dijck' Adres: Huigendijk 17, Heerhugowaard Postbus 220, 1700 AE Heerhugowaard Telefoon: gedurende openingstijden 072 - 5741159 buiten openingstijden 072 - 5713545 of 072 -5715019 Bereikbaarheid: Connexxion bus 162, halte begin Middenweg/tuincentrum Connexxion bus 160, halte hoek OostTangent/Huigendijk Ook uitstekend bereikbaar per auto en fiets. Eigen parkeergelegenheid Openingstijden: 12 april t/m 2 november op zaterdag, zondag en iedere 1® woensdag van de maand van 13.30 - 16.30 uur en op afspraak Toegang: Volwassenen 1 ,- Kinderen tot 12 jaar 0,50 Poldermuseum Heerhugowaard LANGEDUKI St. PANCRAS BUSHALTE POLDER- MljSEtjM OUDORPI ALKMAAR AF I I HEERHUGOWAARD Het seizoen 2003 loopt deze maand weer naar zijn eind. Het bestuur heeft gemengde gevoelens bij de terugblik. Enerzijds was er een goede expositie met veel bezoekers en flink wat publiciteit. Anderzijds leidden de restauratieplannen nog steeds niet tot een vergunning en bouwactiviteiten. Als we ons realiseren dat de contacten met de gemeente over de restauratie al 3 jaren lopen, dan begrijpt u wel, dat sommigen in het bestuur serieus van plan waren de handdoek in de ring te gooien. Na een redelijk heftige perspublicatie werd van gemeentewege de uitnodiging gedaan tot een gesprek. Dit leidde tot een aanzienlijke vooruitgang, maar de te verwachten start laat nog op zich wachten. Het moet dus allemaal in 2004 gaan gebeuren. Dat jaar is, zoals u waarschijnlijk wel weet, het eerste echte jubileum jaar. In 1979 ging het poldermuseum voor het eerst open. Wij hadden u graag na 25 jaar een gerestaureerd museum getoond, maar dat valt dus nog maar te bezien. Toch zijn de activiteiten gewoon doorgegaan. De heren Blauw, Van de Klooster en Klerkq hebben weer een flink aantal werktuigen en gereedschappen onder handen genomen. Ook is de brongasinstallatie van de familie van Graft aan de Middenweg opgehaald en opgeknapt. In een buitenopstelling is deze niet zo milieuvriendelijke natuurenergie toepassing nu aanschouwelijk opgesteld. In een vitrine binnen zullen de aanverwante zaken worden getoond. De eerste van twee najaarslezingen was een groot succes. Henk Komen's uitleg bij de historie van de stolpboerderijen had grote belangstelling bij de aanwezigen. De tweede lezing over de Omringdijk door Ton Schotten staat voor 30 oktober op de rol De eerste voorbereidingen voor het jubileumjaar zijn inmiddels opgestart. U ziet, ook al gaat niet alles in ons tempo, we gaan gewoon door! Het Stichtingsbestuur, Steven H. Yperlaan, voorzitter U kunt de redactie ook per E-mail bereiken Ons adres: r.estoppey@planet.nl 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 2003 | | pagina 2