Ook in de omgeving van het Poldermuseum is veel moois te zien zoals hier in Oterleek waar de winter weer heeft plaats gemaakt voor de lente 12 Samenstelling bestuur Voorzitter: J. Swart Roode leeuw 6 1871 AZ Schoorl tel. 072 - 509 43 35 Vice-voorzitter J. de Vries C. Huygensstraat 23 1702 EV Heerhugowaard tel. 072-571 50 19 Secretaris: E. Havik Noord Schermerdijk 14 1842 EL Oterleek tel. 072-502 13 58 Penningmeester: M.J. Kuiper Omring 75 1702 NC Heerhugowaard tel. 072-571 23 97 Leden: T.M. Kuenen - Kuipers Diepsmeer 10 1705 BG Heerhugowaard tel. 072-571 29 45 M.A.M. Zuurbier - Strooper Jan Glijnisweg 71 1702 PA Heerhugowaard - 't Kruis tel. 072 -571 79 31 W.M. Strooper van Wijngaardenstraat 28 1701 CD Heerhugowaard tel. 072 - 574 68 28 Redaktie en vormgeving De Overhaal M.A.M. Zuurbier - Strooper Jan Glijnisweg 71 1702 PA Heerhugowaard - 't Kruis 072-571 79 31 R. Estoppey Dorpsstraat 41 1842 GS Oterleek tel. 072-571 32 93 E-mail: r.estoppey@planet.nl Aanmelding nieuwe leden Een nieuw lid voor de Vereniging van Vrienden kan worden aangemeld bij mevr. Havik, Noord-Schermerdijk 14, 1842 GL Oterleek tel. 072 -502 13 58 De jaarlijkse contributie bedraagt minimaal 7,- Het nieuwe lid ontvangt zo spoedig mogelijk een informatiebrief, een acceptgiro en de laatste nieuwsbrief De Overhaal die 2x per jaar verschijnt Giften Ook éénmalige giften zijn uiteraard heel welkom! U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening 32 69 03 267. Rabobank Heerhugowaard Te koop in het museum Boeken "Groot-Geestmerambacht, een waterschapskroniek". W.E. Goelema Prijs: 6 5,70 "Iemand uit Noord-Holland, Wouter Sluis 1827 1891". G. Köhne prijs: 11,50 "Verborgen verleden", 13 eeuwen streekhistorie rondom het kerkplein. H. Komen Prijs: 6,80 '"t Is me een feest weest", jubileumweek 8-16 september 1979. J. Tamis prijs: 11,50 "Veenhuizen van vroeger, een oud dorp in jong Heerhugowaard". Ed Dekker prijs: 6 20,50 Heerhugowaard 1945-1995 prijs: 17,00 Droge voeten op vrije grond. H. Komen prijs: 25,00 Heerhugowaard zo was het, prentbriefkaartenbundel J. de Vries prijs: 6 6,00 Munten Geslagen t.g.v. het 350-jarig bestaan van Heerhugowaard Zilver 18,-, cupro 4,50,- per stuk. Diversen Diverse landkaarten 4,50,- per stuk. Ansichtkaarten 0,20 en molenkaart 0,60 per stuk. Programmaboekjes 300-jarig bestaan 6 1,15

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 2003 | | pagina 8