Juli 1969 werd het nieuwe postkantoor op de hoek van de Genestetlaan in gebruik genomen. Hierbij is uniek te noemen de zelfbedieningsruimte, die ook buiten kantoortijd open blijft voor het publiek. De benaming Heerhugowaad-Zuid bleef bestaan tot 24 april 1970, waarna "Zuid" werd weggepoetst. Het hulppostkantoor in de Noord ging per 1 september officieel Heerhugowaard- Middenweg heten, maar het nieuwe rondstempel ontving men al in mei 1970. Door de massale vestiging van nieuwe bewoners vanuit Amsterdam, de Zaanstreek enz. was Heerhugowaard binnen een tijdsbestek van 10 jaar uitgegroeid van 10- naar 21.000 inwoners. Dit had tot gevolg, dat de post daardoor natuurlijk ook meer werk heeft gekregen. En daaruit vloeide voort dat het hulppostkantoor Heerhugowaard eerste klasse per 1 januaril973 werd omgezet in een Hoofdpostkantoor vierde klasse. En behorend tot het postdistrict Haarlem, kreeg het ook een ressort toegewezen, dat omvat de hulpkantoren te Hoogwoud, Langedijk, Nieuwe Niedorp, Obdam, Spanbroek, Win-kel, Broek op Langedijk, Heerhugowaard-Middenweg en Oude Niedorp, alsmede de plattelands postagentschappen te Hensbroek, Oudkarspel, 't Veld en Waarland, welke voorheen allen onder het ressort Alkmaar vielen. De heer G. Zwaan (adjunct-directeur te Alkmaar) werd de nieuwe directeur tot eind 1980, voor korte tijd opgevolgd door de heer Bockxmeer. Daarna zijn er diverse vervangers geweest, totdat de heer J. Kuurman per 2 j anuari 1982 als directeur werd aangesteld. Mei 1974 werd aan de Berckheidelaan, in de drogisterij zaak van de heer Kalma, een postagentschap gevestigd, waarvoor een lang en een rondstempel werden uitgereikt, wat in september 1975 ook toeviel aan het agentschap in de drogisterijzaak van Komen in winkelcentrum Middenwaard. Eind augustus 1983 werd het hulppostkantoor Heerhugowaard-Middenweg gesloten, en aansluitend werd in de supermarkt van J.Groen een postagentschap geopend, maar dit is inmiddels ook verloren gegaan. Zo ook mei 1987 de post in de drogisterij zaak van Komen, want Heerhugowaard heeft er dan een tweede postkantoor bij, gevestigd in het voormalige pand van Sanders Meubelstad in Middenwaard. Anno 2002 is dit kantoor verhuisd naar het oude Rabobankkantoor tegenover het gemeentehuis. Eind 1988 werd het sorteercentrum aan de van Bentvelzenlaan in gebruik genomen. Post werd daar verwerkt met het Klüssendorf machinestempel. Het postkantoor aan de Genestetlaan is inmiddels ook verleden tijd, momenteel huist de SWH erin. Tenslotte is Heerhugowaard van een stinkert en netelpolder uitgegroeid en geworden wat het nu is, een gezonde en bloeiende gemeente met zo'n 45.000 inwoners. Daarin wordt nu nog steeds gewerkt met (maar) twee postkantoren: één in Middenwaard en één in Centrumwaard en, natuurlijk, een heleboel bestellers. DE GASBEL Op het land van Arie Dekker bouwde kirrels van de NAM, iemeslesten deer zo'n hele hoge toren, want de proeve die ze dein hadde die ware positief; het was mogelijk om aardgas an te boren. Arie docht metien: verdubbe joos, al was het nou ers waar, dat er gas hier in de grond zit, noh, den bin ik heel gauw klaar. Den verkoop ik al me koeie en me land dat wordt verhuurd. Noh.! Een week of drie vier later zonge skooljoos uit de buurt: Van: "In het land van Arie Dekker zit een gasbel, een gasbel in de grond, dus een grote nuwe oto komt er vast wel, deer raait ie straks mee rond. En ze dochter heb verkering met zo'n olie-ingenieur, ze gane iedere eivend met ze tweien d'r vandeur. In het land van Arie Dekker zit een gasbel, maar wacht u voor de hond!" Zoas iederien al docht had, werd de boring gien succes, want de grond die leek voor olie niet te deugen. Dus er kwam gien dure oto en gien skoonzeun ingenieur dat viel allegaar dus wel een beetje teugen. Arie is maar stopt met het melke, want dat werd hem wat te sweer, hai verhuurt z'n melkquotum en dat geeft hem meist nag meer. Hai heb nou een boere-camping zo ik iemeslesten zag, met een hele serie caravans, deer kin ie an de slag: Want, in het land van Arie Dekker zat gien gasbel, gien gasbel in de grond, en het hartje van ze dochter dat genas wel, ze is nou weer gezond. Arie heb het nou heel makkelijk, dat komt hem goed van pas, hai verkoopt nou an ze klante van die vlessies campinggas. Dat op slot vond Arie Dekker toch het gas wel en bringt het ok nag rond! Aug. 1959. F.H. van de Linden met vrouw en dochter voor het postkantoor, hoek Sportlaan Met dank aan de heer P. Donker, van de Philatelistenvereniging Heerhugowaard en Omstreken. 8 - Siem de Haan - 9

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 2003 | | pagina 6