Vriendennieuws Opening seizoen 2003 de stichting "Den Huygen Dijck" het Poidermuseunn Tentoonstellingen Met deze voorjaarseditie van ons vrienden contactblad De Overhaal brengen we u weer nieuws over het museum en over Heer- li ugo waard. De thema-tentoonstelling "Wind en molens" wordt nog een seizoen geprolongeerd in de polderbestuurszaal, waar ook de vaste collectie met o.a. de polderkast uit 1630 te bewonderen is, en waar de fotopanelen met nieuw "oud- Heerhugowaard"- materiaal zijn te kijk gezet. In dit jaar van de stolp is in de Vriendenkamer een foto-expositie met werk van Floris de Jong getiteld "Stolpen in de polder". Lezingen In het kader van de tentoonstellingen zijn dit jaar twee lezingen en wel: donderdag 16 oktober worden "Stolpen in Heerhugowaard" belicht door de heer Henk Komen, ondermeer voorzitter van de Monumenten Werkgroep Heerhugowaard. En donderdag 30 oktober komt de heer Ton Schotten vertellen over "De Westfriese Omringdijk". Beide avonden beginnen om 20.00 uur. Algemene Ledenvergadering Bijgaand treft u de uitnodiging aan voor de Algemene Ledenvergadering, deze is gepland op dinsdag 6 mei 2003 om 20.00 uur in het Poldermuseum, waarna er vast nog genoeg tijd en gelegenheid is om het museum te bekijken. Komt met velen!! Verder treft U in deze Overhaal een acceptgirokaart aan voor uw financiële bijdrage over 2003 en de penningmeester ziet deze graag z.s.m. tege moet. En om de ledenadministratie zo correct mogelijk te houden, vragen wij U om adreswijzigingen toch vooral aan ons door te geven. Hulp Wij mogen ook in dit nieuwe seizoen weer rekenen op de ondersteuning van de surveillant, de klusser, de hulp bij het schoonhouden, de rondbrenger van de Overhaal, enz., en weest overtuigd: het museum kan echt niet zonder hun "handige" hulp. De vriendenavond op 29 november t.g.v. ons 20 jarig bestaan werd door velen bezocht en gewaardeerd; we werden dan ook "pittig" onderhouden door het gezelschap "Creatief Westfries". In aansluiting op het artikel "Brongas 100 jaar" in de vorige Overhaal kan ik u nog wat vertellen. De heer K. van Graft hield na het oproden van zijn erf een gashouder over. Hij denkt dat deze z'n weg wel zal vinden naar de Huijgendij ck en wellicht na enig opknap- werk daar"tekijk" wordt gezet. Kijk, "zuks mag ikhoren"! Dan wil ik nog kwijt dat kopij en sug gesties voor de Overhaal altijd zeer welkom zijn, evenals reacties op dit en vorige nummers. Schrijft, belt of e-mailt u met de redactie, u vindt de adressen, tel. nummers en e-mailadres aan debin- zijde van de omslag. Namens het bestuur, Greet Zuurbier-Strooper. We werden "pittig" onderhouden door het gezelschap "Creatief Westfries 2 POLDERMUSEUM Bloemen voorAlie Beers, "moeder van het museum" Zaterdag 11 april startte het nieuwe seizoen voor het Polder museum. Voorzitter Steven Yperlaan geeft in zijn openingswoord een kort overzicht over het reilen zeilen van het museum en is er blij mee dat het museum al zo vroeg in het jaar geopend kan worden. Normaal lukt dat niet maar aangezien de thema-tentoon stelling "Wind en molens" geprolongeerd wordt waren de winterwerkzaamheden beduidend minder. Verder meldt hij dat de staat van de gevels dramatisch slecht is. Het wachten is op de broodnodige subsidie maar ambtelijke molens draaien langzaam, maar "we blijven optimistisch". Er is de afgelopen winter weer hard gewerkt. Veel dakpannen zijn na een winterstorm vervangen, een aantal werktuigen van de zolder weer toonbaar gemaakt en de aanzuigpompen opgeknapt. Vóór het woord aan burgemeester Vermeer van Heer hugowaard te geven vraagt hij Alie Beers naar voren te komen om een mooie bos rozen in ontvangst te nemen voor haar 79e verjaardag maar vooral als dank voor al bijna 25 jaar werk voor het Poldermuseum. De officiële opening van het museumseizoen wordt verricht door door de heer Evert Vermeer, burge meester van Heerhugowaard en voorzitter van de Boerderijenstichting Noord-Holland "Vrienden van de stolp" Hij geeft een interessant overzicht van de werkzaam heden van deze stichting en het belang van de stolp als cultuurbezit en zijn plaats in het landschap. De tijd dat stolpen die in uitbreidingsplannen lagen vaak zondermeer werden gesloopt is gelukkig voor bij. Men probeert ze tegenwoordig zo goed mogelijk te integreren in het "landschap" van de nieuwbouw hoewel dit volgens Vermeer niet altijd eenvoudig is. Met het verzoek aan de aanwezigen om met elkaar al het moois in het museum te bekijken verklaart hij het seizoen 2003 voor geopend. 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 2003 | | pagina 3