Zo komt u bij het Poldermuseum P Poldermuseum Heerhugowaard Nieuws van de Stichting "Den Huygen Dijck' Open met het museumweekend Het was de wens van de laatste stichtingsbestuursvergadering en het is dus zo gepland. Het kan, omdat de tentoonstelling Wind en Molens wordt geprolongeerd en de nieuwe fototentoonstelling over stolpen minder tijd vergde. Ook zijn de openingstijden wat verruimd. Een half uur eerder open en ook een half uur later dicht. Dit is om tegemoet te komen aan de wens van de provinciaal museumcon-sulent, die onze aanvraag, om tot volledige museumregistratie te komen, moet beoordelen. Restauratie Helaas zijn we nog niet begonnen met de restauratie van de buitengevel, alhoewel het niet langer kan wachten. Het ontbreekt nog aan de toewijzing van een deel van de middelen. De monumentensubsidie van de gemeente is afhankelijk van advies van de monumentenwerkgroep en dat laat nog even op zich wachten. We vertrouwen erop, dat voorzitter Henk Komen, die tevens oud conservator van het poldermuseum is, er alles aan zal doen om de commissie snel te laten handelen. Als alles meezit, kan na de zomer worden begonnen. Er is weer hard gewerkt Door de aanschaf van een aantal nieuwe wissellijsten is het mogelijk geworden, om de tentoonstelling Water en Water nog in takt te laten, om deze ook dit jaar beschikbaar te hebben om uit te lenen. Deze winter is er weer hard gewerkt. Er moesten na de storm nieuwe pannen op het dak en ook hebben de maandagochtend-mannen gereedschappen opgeknapt. De pompinstallatie in de grote ruimte is bijgewerkt. Kortgeleden is de natuurgas-ketel van het erf van de boerderij van Kees van Graft gehaald. Op een boerenkar is hij naar het museum gebracht en zal daar in de komende maanden worden opgeknapt en in een simulatieopstelling worden neergezet. Deze wijze van energiewinning is al bijna verdwenen omwille van de milieueisen voor het grondwater. Het museum is na de schoonmaakronde onder het vertrouwde toezicht van Alie Beers weer klaar om de bezoekers te ontvangen. Ze zullen er weer komen, want de afspraken agenda begint alweer aardig te vullen. Op donderdagen en vrijdagen wordt regel matig getrouwd, het museum blijft gelukkig populair als locatie. Ook dit najaar zullen er in het kader van de tentoonstelling weer een drietal lezingen worden gehouden. Het succesvolle experiment van vorigjaar verdient prolongatie. We hopen u ook dit jaar weer in het museum te begroeten. 1 Adres: Huigendijk 17, Heerhugowaard Postbus 220, 1700AE Heerhugowaard Telefoon: gedurende openingstijden 072 - 5741159 buiten openingstijden 072 - 5713545 of 072-5715019 Bereikbaarheid: Connexxion bus 162, halte begin Middenweg/tuincentrum Connexxion bus 160, halte hoek Oost Tangent/Huigendijk Ook uitstekend bereikbaar per auto en fiets. Eigen parkeergelegenheid. Openingstijden: 12 april t/m 2 november op zaterdag, zondag en iedere V woensdag van de maand van 13.30 -16.30 uur en op afspraak Toegang: Volwassenen 1 ,- Kinderen tot 12 jaar€ 0,50 Schsgan •i ion ■halt* bushalte Alkmaar POLDERMUSEUM Hoorn Amsiard Het Stichtingsbestuur, Steven H. Yperlaan, voorzitter

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 2003 | | pagina 2