Heerhugowaard in beeld "Heerhugowaard in Beeld" is de voorlopige werktitel van de nieuwe tentoon stelling het Poldermuseum. De expositie staat dit keer geheel in het teken van de Heerhugowaard. De geschiedenis wordt belicht vanaf haar ontstaan in 1630 tot heden. Aan de hand van kaarten, prenten en oude foto 's wordt een beeld ge schetst van Heerhugowaard en de ontwikkeling van de polder tot een gemeente van de huidige omvang. De tentoonstelling vertelt over de oude ingepolderde gronden en buurtschappen zoals Veenhuizen, Butterhuizen, De Draai, maar ook Oterleek. Deze gehuchten kwamen na de inpoldering binnen de ringdijk van de Heerhugowaard terecht. Met die drooglegging in de 17e eeuw kreeg het gebied van de Heerhugowaard in hoofdlijnen zijn definitieve vorm. Die hoofdstructuur wijzigde in de daarop volgende 18e en 19e eeuw niet en is, ondanks de spectaculaire nieuwbouw, vrijwel intact gebleven. Helaas zijn door herverkaveling in de jaren zestig, maar ook door nieuwbouw en wegenaanleg, veel van die historisch gegroeide geografische structuren verloren gegaan. Een ontwikkeling die nog steeds doorgaat. Vooral in Heerhugowaard-zuid zijn plannen ontwikkeld die het aanzien van de polder ingrijpend zullen veranderen. Dat de Heerhugowaardse ontwikkeling zich in eerste instantie aan de Middenweg nabij de Stationsweg concentreerde had alles te maken met de komst van een spoorwegstation in deze polder. Behalve foto's waarop de bebouwing van voor de oorlog te zien is, brengt de tentoonstelling ook de Heerhugowaardse gemeenschap op tal van andere terreinen in beeld, zoals het kerkelijk en maatschappelijk leven. Deze thema-tentoonstelling wordt afgesloten met een beeld van Heerhugowaard na de oorlog, van de eerste uitbreiding aan de Sportlaan (toen Nieuweweg geheten) tot aan de ontwikkeling van de Oostertocht. Eeuwenlang veranderde er weinig in de polder Heerhugowaard. Pas eind vorige eeuw ontstond er naast een agrarische gemeenschap een middenstand en zien we de bevolking toenemen. Dit werd zichtbaar in de nieuwbouw die toen ontstond. Op plaatsen langs de Middenweg in noord en zuid ontstonden buurtschappen die wij nu kennen als De Noord en het Centrum. Door de uitvinding van de fotografie in die tijd is het mogelijk dit aan de hand van de oudste foto's van De Waard zichtbaar te maken. Na 1910 nam de bevolking sterk toe en vond vooral in het Centrum een ontwikkeling plaats die leidde tot de bouw van kerken, scholen, een raadhuis en zelfs industrie. Henk Komen. Foto's op omslag van boven naar beneden: stations-koffiehuis R.K. school pastorie naast N.H. kerk 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 1997 | | pagina 5