Monumentenprijs 1995 Jaar van het Industrieel Erfgoed Op 9 september 1995 werd door de voorzit ter van de Monumenten Werkgroep Heerhu- go waard de Monumentenreiger 1995 uitgereikt aan de Stichting Den Huygen Dijck. Onderstaand een samenvatting van de toe spraak van de voorzitter van de Werkgroep, de heer henk Komen. "De Werkgroep Monumenten wil particulie ren stimuleren beter met de historische be bouwing om te gaan. Daarom bestaat de Monumentenprijs. De jury heeft gekozen voor de Stichting Den Huygen Dijck vanwe ge het zeer gewaarde feit dat zij zich bijzon der heeft ingespannen het pand waarin het Poldermuseum is gehuisvest, het voormalige watergemaal, tegen sloop te behoeden. Ook moet hier genoemd worden de medewerking van het waterschap Groot-Geestmeram- bacht, de gemeente Heerhugowaard en de talrijke vrijwilligers. We noemen dit pand een monument van be drijf en techniek, zoals ook vuurtorens, wa tertorens, sluizen, bruggen, seinpalen en Penhuisjes dat kunnen zijn. Sinds kort groeit, ook bij de overheid, het besef dat dit industrieel erfgoed van grote historische waarde is. 1996 is daarom uitgeroepen tot het jaar van het Industrieel Erfgoed. Enkele voorbeelden: bedrijfsmonumenten langs de Zaan, het station te Haarlem, de watertoren te Aalsmeer, maar ook het Pen- huisje aan het Verlaat in onze gemeente, de maalderij aan de Westerweg en het oude poldergemaal. De laatste jaren mogen wij ons verheugen in een groeiend historisch besef. Particulieren kiezen vaker voor oudbouw, voor behoud en herstel van waardevolle, karakteristieke panden: historisch erfgoed, waar we zuinig mee dienen om te gaan. De Monumentenreiger werd daarna door loco-burgemeester Hoogenbosch overhandigd aan de vice-voorzitter van de Stichting Den Huygen Dijck. 1996 is uitgeroepen tot het jaar van het In dustrieel Erfgoed. Landelijk en provinciaal zijn er projekten die de aandacht van het publiek moeten vestigen op de monumenten van bedrijf en techniek, op de sociaaleconomische ge schiedenis van de periode van de industria lisatie en op het erfgoed aanwezig in musea en monumenten. Ook jaarlijks terugkerende evenementen zullen in 1996 in het teken staan van het bovengenoemde thema: - het nationaal museumweekend op 20 en 21 april - de landelijke fietsdag op 11 mei - de dag van de architectuur op 30 juni - de open monumentendag op 14 en 15 september (bron: Museumpeil nr 4. Nieuwsbrief voor de pro vincie Noord-Holland) Penhuisje aan het Verlaat in Heerhugowaard

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 1996 | | pagina 5