Westfries Genootschap Cursus Weerspreuken augustus Is het heet op Sint Domijn (4 aug.), 't zal een strenge winter zijn. september Is 't 1 september heerlijk weer, de herfst zal mooi zijn evenzeer, oktober Is oktober warm en fijn, 't zal een scherpe winter zijn. Maar is hij nat en koel, 't is van 'n zachte winter 't voorgevoel. november Als t in november 's morgens broeit, wis dat de storm 's avonds loeit, december December zacht en dikwijls regen, geeft weinig hoop op rijke zegen. Leden van het Westfries Genootschap ont vangen elk jaar het boek "West-Frieland Oud&Nieuw", met daarin veel interessante informatie, een kroniek over het afgelopen jaar, jaarverslag van het genootschap, verha len enz.* Elk jaar in september wordt een Westfriezen- dag georganiseerd met een uitgebreid pro gramma. Wilt u meer weten: het secretariaat van het genootschap is gevestigd in het Timmer manshuis, Dal 3 te Hoorn. Postbus 2125, 1620 EC. Tel. (di. t/m vrij. 'smorgens) 02290 -17121 Het boek is in te zien in het Poldermuseum De Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland organiseert elk jaar tussen oktober en Pasen enkele cursussen voor mensen met belangstelling voor lokale en re gionale geschiedenis. De cursuskosten zijn f. 15,- per les. Belangstellenden kunnen het cursusprogram maboekje aanvragen bij het bureau van de stichting: tel. 023 - 318436. Enkele voorbeelden van cursussen die bin nenkort starten: Op 1 november te Hoorn, 4 lessen over het onderwerp "Armenzorg". Op 16 januari te Amsterdam, 4 lessen over "het Noordhollands landschap, ontstaan en ontwikkeling". 8 Kolhora 60 jaar geleden

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 1995 | | pagina 9