Moderne Overhaal Wie dacht dat een overhaal een zaak van het verleden is, was ongetwijfeld verrast door het artikel in het Noord-Hollands Dagblad van 1 maart j.l.: De provincie Flevoland overweegt de bouw van een moderne overhaal (of overtoom) voor het overzetten van pleziervaartuigen van het Veluwemeer naar de kanalen in de polder. De schepenlift wordt 280 mtr. lang en komt op 7 mtr. hoogte te hangen. Kosten: 10 miljoen gulden Polder of waard? Door bezoekers van ons museum wordt nogal eens gevraagd: wat is nu een polder en wat is een waard? In deze omgeving lijkt het wel of beide begrippen door el kaar worden gebruikt. Volgens "Van Dale" is een polder een door waterscheidingen begrensd stuk land of ge bied, waarin de waterstand kan worden be heerst door bemaling. De polders worden onderscheiden in: zeepolders (bedijkte kwelders), droogmake rijen (een meer of plas door uitmaling in droog land veranderd), rivierpolders (gelegen langs een rivier) en veen- of koepolders (door de lage ligging na het uitvenen alleen geschikt voor veeteelt). Een waard is 1. een geheel door rivieren in gesloten landstreek (Alblasserwaard) 2. bui- tendijksland (uiterwaard)=laagliggend land dat dikwijls onderloopt 3. benaming voor gronden in het noordelijk deel van de voor malige Zuiderzee die bij eb geheel of ten dele droogvallen (Wieringerwaard) 4. een wierd of tap. Bij vroegere meren komen wij de namen Scager Waert en De Waert tegen. Na inpoldering bleven deze namen behou den als Schagerwaard en Heerhugowaard. In het rivierengebied is het woord "waard" een duidelijke term maar hoe verklaren wij het woord in onze omgeving? Hebben onze lezers aanvullende informatie? Uw reakties zijn welkom! 6 Moderne overhaal

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 1995 | | pagina 7