Kunst per kilo (2) Bedankt In de vorige Overhaal was een artikel over genomen uit het maandblad "De Speelwa gen". Naar aanleiding van de daarbij gestelde vraag "bestaat dit blad nog?", de volgende reaktie van mevrouw Hartman-Vroegop: 'De Speelwagen" heeft bestaan van 1946 tot 1956. De ingebonden jaargangen zijn in te zien bij het Westfries Genootschap. Een tweede reaktie kwam van de heer Spaan: Ter gelegenheid van het voltooien van de restauratie van de oudste kok in Heerhugo- waard, de Hervormde kerk aan de Midden weg 168, verscheen in september 1985 een boekje, waarin o.a. informatie over de klok ter vervanging van de in 1946 aan Culem- borg teruggegeven Hemonyklok. De nieuwe klok werd op kosten van Culem- borg in 1949 gegoten en draagt het rand schrift: "Uw klok na Duitse roof gelukkig teruggevonden Mag weer in Culemborg Gods werk verkondigen en schenkt met dankbaarheid een nieuwe klok weer. Die brengt Heerhugowaard deez stad uw welverdiende eer Gegoten door Jacobus van Bergen te Midwolde" Op 4 mei 1870 werd de eerste steen ge legd voor de NH-kerk aan de Middenweg In de periode 1970 - 1985 is de kerk zo wel van binnen als van buiten gerestau reerd. In 1984/85 vond tevens een orgelrestauratie plaats Alle leden van onze vereniging die hebben gereageerd op het maartnummer van de Overhaal d.m.v. suggesties, kopij en zelfs komplimenten!: bedankt daarvoor. Hartelijk dank aan de leden die materiaal betreffende de jaren 1940 - 1945 in bruik leen aan het museum hebben gegeven. Na afloop van dit tentoonstellingsseizoen (november 1995) wordt alles weer bij u thuis bezorgd. En tenslotte, maar zeker niet in de laatste plaats: hartelijk dank aan de heer Wage naar voor het bezorgen van de Overhaal, (portokosten f. 1.40 per stuk, dus u be grijpt de forse besparing) Tekenaar gevraagd zie pagina 7 Hervormde kerk. Middenweg, Heerhugowaard J

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 1995 | | pagina 4