Voorzitter de heer J. Swart Middenweg 186 1701 GG Heerhugowaard tel. 02207 -12217 mevr. M.J. van den Bos - Kostelijk Travalje 30 1701 HR Heerhugowaard tel. 02207 -17130 Penningmeester de heer M. Kuiper Omring 75 1702 NC Heerhugowaard tel. 02207 -12397 Leden: mevr. TM. Kuenen - Kuipers Junolaan 22 1701BD Heerhugowaard tel 02207-12945 mevr. MA.M. Zuurbier - Strooper Jan Glijnisweg 71 1702 PA Heerhugowaard - 't Kruis tel. 02207 -17931 de heer D. Dobber Metiusstraat 14 1701 CN Heerhugowaard tel.02207- 11665 asp. bestuurslid: de heer J. de Vries Chr. Huygensstraat 23 1702 EV Heerhugowaard tel. 02207-15019 M.J. van den Bos - Kostelijk Travalje 30 1701 HR Heerhugowaard teL 02207 -17130 R. Estoppey Dorpsstraat 41 1842 GS Oterleek tel. 02207-13293 Een nieuw lid voor de vereniging van Vrienden kan worden aangemeld bij de heer Wagenaar, tel. 02207 - 1 21 75, P. de Hooghstraat 20 te Heerhu gowaard De jaarlijkse contributie bedraagt minimaal f. 10,-. Het nieuwe lid ontvangt zo spoedig mogelijk een in formatiebrief, een acceptgiro en de laatste nieuwsbrief De Overhaal Ook éénmalige giften zijn uiteraard heel erg welkom! U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening 84.15.73.611 (giro v.d. bank 2459) boeken "Groot Geestmerambacht, een waterschapskroniék" door W.E. Goelema Prijs f. 12,50 waarvan f. 2,50 voor het museum "Iemand uit Noord-Holland, Wouter Sluis 1827 - 1891" Door G. Köhne Prijs f. 25,- waarvan f. 5,— voor het museum "Verborgen verleden" 13 eeuwen streekhistorie rondom het kerkplein, Door H. Komen Prijs f. 15,— geheel t.b.v. het museum "t' Is me een feest weest", jubileumweek 8 - 16 september 1979 Door J. Tamis Prijs f. 25,- geheel t.b.v. het museum "Veenhuizen van vroeger", een oud dorp in jong Heerhugowaard DoorEd. Dekker Prijs f. 45,- waarvan f. 4.50 voor het museum Munten Geslagen tg.v. het 350-jarig bestaan van Heerhu gowaard Zilver f. 40,—, cupro f. 10,— per stuk tb.v. het museum Diverse kaarten f. 10,— per stuk tb.v. de museumkas Denk om!! Pct 10 oktober 1995 wijzigen alle telefoonnummers. Voor Heerhugowaard geldt dan het nieuwe netnummer 072. dan 57 en daarna het oude nummer Samen*telling bestuur Secretaris: Redaktie Aanmelding nieuwe leden Often Te koop In het museum Kaarten

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 1995 | | pagina 10