Van de Redaktie Kunst per kilo Zoals u aan dit nummer van De Overhaal heeft gemerkt probeert de redaktie binnen de mogelijkheden die zij heeft ons blad een zo professioneel mogelijk uiterlijk te geven met een interessante inhoud. Ons probleem is om aan onderwerpen te ko men om De Overhaal ook in de toekomst te kunnen vullen. Er zijn ongetwijfeld velen onder u die iets te vertellen hebben. Verhalen en belevenissen van vroeger, maar ook eigentijds. Wij denken aan alledaagse dingen die toch waard zijn om verteld en opgeschreven te worden. Ervaringen van polderbestuurders, leven en werk op de boerderij of in de tuin bouw, feesten, kermissen, oude en nieuwe gebruiken. Ook met molens zullen de oude ren onder ons nog wel ervaring hebben. U denkt misschien "ik weet wel iets" maar ik kan het niet goed op papier krijgen. Neemt u ook in dat geval eens kontakt met ons op en vertel ons uw verhaal waama wij proberen er iets leesbaars van te maken. U kunt bellen of schrijven naar: Tilly van den Bos Travalje 30 1701 HR Heerhugowaard tel. 02207 -17130 Rob Estoppey Dorpsstraat 41 1842 GS Oterleek tel. 02207 -13293 Hemonyklok in Heerhugowaard In het maandblad "De Speelwagen" uit 1946 (bestaat dit blad nog?) stond een ar tikel over een kerkklok. Wellicht kunnen ouderen zich hiervan nog iets herinneren. Zo ja, dan horen wij dit graag. Wie de sensatie wil beleven een echte oude Hemonyklok van dichtbij te bekij ken, moet naar de Hervormde Kerk in Heer Hugowaard gaan. Deze kerk, die zelf over enige weken eerst vijfenzeventig jaar zal zijn, bezit een oude Hemonyklok. Deze behoorde oorspronkelijk tot een ca rillon van de stad Culemborg. In de stich tingsjaren van de genoemde kerk stelde men te Culemborg niet langer prijs op "deze antiquiteit" die volgens de vroede vaderen aldaar slechts "dood kapitaal" was en verkocht haar voor tachtig cent per kilo aan een handelaar. De arme gemeente Heer Hugowaard was best tevreden met een tweedehands klok en werd door haar armoe de bezitster van een kunstwerk. De meningen over "dood kapitaal" en "an- tiquiten" zijn veranderd en nu doet het ge meentebestuur van Culemborg z'n uiterste best om de verspreide klokken weer te verzamelen. Met het kerkbestuur van Heer Hugowaard was een regeling getroffen, maar het gelukte niet meer de klok aan de vordering te onttrekken. Zij is evenwel te rug gekomen (zij het zonder klepel) en per abuis weer in Hugowaard terecht geko men - ze had nu ineens doorgezonden moeten worden naar Culemborg. Dit zal alsnog gebeuren en in afwachting van dat vervoer staat ze in het portaal van de kerk. 7

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 1995 | | pagina 9