Bodebus Gebruiksvoorwerp en statussymbool De bodebus van de gemeente Heerhugo- waard is onderdeel van de vaste kollektie van het Poldermuseum. Als beeldmerk van de Stichting Den Huy- gendijck is hij afgebeeld op het briefpapier van de stichting. Maar wat is eigenlijk een bodebus? De bodebus was vroeger een onderschei dingsteken dat gedragen werd door bodes in dienst van bestuurslichamen zoals de Kamers der Staten Generaal, de Provinciale Staten, gemeentebesturen, hoogheemraad schappen en polderbesturen. De geschiedenis van de bodebus gaat terug tot in de vroegste middeleeuwen. Bodes die berichten moesten overbrengen, droegen deze geschreven en van het zegel van de opdrachtgever voorziene stukken in een bus aan de gordel. Vanaf de 15e eeuw werd aan de bodebus een schildje toegevoegd met het wapen van de instantie die de bode vertegenwoordigde. Vanaf die tijd weid de uitvoering van de bodebus vaak erg kostbaar, Befaamde sierkunstenaars en zilversmeden ontwierpen waardevolle exemplaren die vaak een pronkstuk vormen van musea. Uitgeleend In 1992 werd de bodebus van Heerhugo- waard uitgeleend ten behoeve van de ten toonstelling "Pronk der waterschappen" in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. In de catalogus van deze tentoonstelling werd de bodebus als volgt omschreven: materiaal: zilver datering: ca. 1700 -1800 kollektie: Stichting Den Huygen Dijck beschrijving: links en rechts van het ge schilderde wapen zijn de meermannen voorgesteld, die elk een overvloedshoom aan de mond hebben gezet, links komen korenaren uit de hoom, rechts vruchten. Onder het wapen bestaat de versiering uit bladmotieven, waaronder drie kwastvormi- ge knopjes afhangen. De bekroning bestaat uit de zeegod Neptu- nus met drietand, zittend op een schelpwa gen, die wordt voortgetrokken door twee paarden. Achter glas is het wapen van Heerhugo- waard zichtbaar. Als wapen voor de polder werd gekozen voor een korenschoof tussen twee naar elkaar toegewende reigers op een grasgrond. Symboliek In zijn boek "De geschiedenis van de Huy- genwaert" geeft de historicus JJ. Schilstra aan dat in het wapen de situatie voor en na de bedijking symbolisch werd weergege ven: de reigers en het graan staan voor resp. visvangst en landbouw/veeteelt. Een in hout gestoken model, een schoorsteen stuk, heeft in de hal van het Poldermuseum een plaats gekregen. bodebus 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 1995 | | pagina 6