Heerhugowaard De polder, door een dijk en vaart omsloten, met honderden hektaren akkerland, werd eeuwenlang bewerkt door mensenhand, agrariërs, zij zwoegden onverdroten. Zij droegen echte autochtone name, zoals daar zijn: Van Stralen, Groen en Groot, Van Langen, Schouten, Snoek en Weel en Rood, drie hechte kernen vormden zij tesamen. Toen werd "De Waard" als woongebied ontsloten, met Molleman begon de grote ommekeer, de grond was niet alleen agrarisch meer; er werd gebouwd voor vele landgenoten. In 't Centrum, overal waar je kon kijken, verrezen nieuwbouwwijken in het rond, de industrie vrat vele bunders grond en de a gr ariërs...zij moesten wijken. De ouderen, op deze plek geboren, zij raakten, door het tempo van de tijd veel van het oude, het vertrouwde kwijt en 't landelijk karakter ging verloren. Maar als je kijkt naar de verworvenheden, naar alles wat die nieuwe aanpak biedt en waar echt iedereen ook van geniet, dan is tóch denk ik, niemand ontevreden. Daarom is 't goed, dat wat uit vroeger jaren behouden bleef, nu wordt bijeengebracht, om in het Polderhuis voor 't nageslacht te conserveren en nog heel lang te bewaren! Siem de Haan, januari 1995 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 1995 | | pagina 5