Onderhoudswerk zaamheden aan het museum Oproep!! door Dick Dobber De onderfioudsploeg bestaat uit aktieve vut ters die sinds enige tijd iedere dinsdag aan het werk zijn in en om het museum. Die vutters zijn Frans Spaan, Dirk Doets, Cor van de Klooster en Dirk Dobber die ook alle medewerking krijgen van hun echt genotes). Er werd begonnen met het snoeien van de klimop die op het dak, in de goten en onder de dakpannen groeide: een hele klus want het was jaren niet gedaan. Ook werd het gras tussen de stenen vandaan gehaald. De voor kant van het gebouw werd geschilderd en gaten werden dichtgesmeerd. Van de weg af gezien ziet alles er nu goed uit, al is het nog niet "af". Aan de voorkant moet de dakgoot nog geschilderd worden, achter is wel het lange gras uit de goot verwijderd, maar alles moet nog geschilderd worden. Het schilder werk aan de dakgoot achter moet wel in het voorjaar gebeuren om de nestelende zwalu wen voor te zijn. Pompruimte Vanwege het herfst en winterweer is nu met het binnenwerk begonnen. In de pompruim te, waar de twee pompen staan die t/m au gustus 1994 aktief waren, moest aan het schilderwerk van alles gebeuren: schoonma ken, grondverven, glansverven, dichtmaken van ramen en de muren schilderen. Na 9 weken hard werken mag het resultaat gezien worden. In de tussentijd is een nieu we verwarmingsketel geplaatst en moesten leidingen geisoleerd worden. Daarna werd met steigermateriaal van de Fa. Bot en hulp van dhr. de Jonge, begonnen met het schilde ren van de grote "nieuwe ruimte. Eind fe bruari zal deze grote klus klaar zijn, daarna volgt nog meer dan genoeg ander werk! Gezocht, materialen uit 1940-1945 Voor de komende tentoonstelling zouden wij graag de beschikking hebben over enige do- kumenten, foto's en/of andere gegevens over de jaren 1940/1945. Het is op 5 mei a.s. immers 50 jaar geleden dat we werden bevrijd... Ook wat spulletjes uit die tijd, b.v. een tas of kledingstuk, ge maakt uit "nood"grondstoffen zijn welkom. Een glazen fleskam bezitten we al. Kijkt u eens op zolder en in de kast, dan mo gen wij hopelijk wat bij u lenen voor een seizoen. Daartoe wordt een bruikleenakte in gevuld voor beide partijen (zoals altijd wordt gedaan als iets in bruikleen wordt gegeven aan het museum). Graag een telefoontje naar Alie Beers (02207-13545) of Tilly van den Bos (02207 17130), zodat we een en ander kunnen rege len. Alvast bedankt voor de te nemen moeite. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 1995 | | pagina 4