Voorzitter de heer J. Swart Middenweg 186 1701 GG Heerhugowaard tel. 02207- 12217 Secretaris: mevr. M. J.van den Bos - Kostelijk Travalje 30 1701 HR Heerhugowaard tel.02207- 17130 Penningmeester, de heer M. Kuiper Omring 75 1702NC Heerhugowaard tel. 02207 - 12397 Leden: mevr. T.M. Kuenen - Kuipers Junolaan 22 1701 BD Heerhugowaard tel. 02207 -12945 de heer D. Dobber Metiusstraat 14 1701 CN Heerhugowaard tel.02207- 11665 asp. bestuurslid: mevr. M.A.M. Zuurbier - Strooper Jan Glijnisweg 71 1702 PA Heerhugowaard - 't Kruis tel. 02207 - 17931 M.J. van den Bos - Kostelijk Travalje 30 1701 HR Heerhugowaard tel. 02207- 17130 R. Estoppey Dorpsstraat 41 1842 GS Oterleek tel. 02207- 13293 Een nieuw üd voor de vereniging van Vrienden kan worden aangemeld bij de heer Wagenaar, tel. 02207 -1 21 75, P. de Hooghstraat 20 te Heerhu gowaard De jaarlijkse contributie bedraagt minimaal f. 10,-. Het nieuwe lid ontvangt zo spoedig mogelijk een in formatiebrief, een acceptgiro en de laatste nieuwsbrief De Overhaal Ook éénmalige giften zijn uiteraard heel erg welkom! U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening 84.15.73.611 (giro v.d. bank 2459) boeken "Groot Geestmerambacht, een waterschapskroniek" door W.E. Goelema Prijs f. 12,50 waarvan f. 2,50 voor het museum "Iemand uit Noord-Holland, Wouter Sluis 1827 - 1891" Door G. Köhne Prijs f. 25,— waarvan f. 5,— voor het museum "Verborgen verleden" 13 eeuwen streekhistorie rondom het kerkplein, Door H. Komen Prijs f. 15,— geheel t.b.v. het museum "t1 Is me een feest weest", jubileumweek 8-16 september 1979 Door J. Tamis Prijs f. 25,— geheel t.b.v. het museum "Veenhuizen van vroeger", een oud dorp in jong Heerhugowaard Door Ed. Dekker Prijs f. 45,— waarvan f. 4.50 voor het museum Munten Geslagen t.g.v. het 350-jarig bestaan van Heerhu gowaard Zilver f. 40,-, cupro f. 10,- per stuk Lb.v. het mu seum Diverse kaarten f. 10,-- per stuk Lb.v. de museumkas Samenstelling bestuur Redaktie Aanmelding nieuwe leden Giften Te koop In het museum Kaarten

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 1995 | | pagina 11