Weerspreuken Wie van deze ongewone gelegenheid om een Hemonyklok nauwkeurig te bekijken, ge bruik wil maken, is welkom - maar hij moet zich haasten. Onverwachts kan de klok ge haald worden voor "de thuisreis". Voor de liefhebbers de volgende feiten: Gewicht: 571 kg; diameter 98 cm; toon G. Opschrift: de namen van de Culemborgse magistraten (met him wapens). Versiering: een fries voorstellende bruiloft van de Lapi- then, waar de centauren de vrouwen scha ken, omslingerd met bloemranken. Onder het randschrift slingers van bladeren en vruchten met engeltjes. Voorts staat op de klok het grootzegel van de stad Culemborg. Mr Belonje wijdde aan deze klok een heel uitvoerige beschrijving in zijn boek: Genea logische en Heraldieke Gedenkwaardighe den in Kerken van Noord-Holland, deel 3, blz. 276. Deze bladzijde bevindt zich in het kerkarchief, waaraan deze gegevens zijn ont leend. januari Als in januari de vorst niet komen wil, verschijnt zij stellig in april, februari februari regen, is de landman zegen, maart een droge maart en een natte april dat is de boeren naar hun wil. april is april klaar en rein, dan zal mei des te wilder zijn. mei een bijenzwerm in mei, goed teken voor de wei. juni hoort men in juni de donder kraken, dan maakt de boer ook goede zaken, juli zonder dauw geen regen, heet het in juli allerwegen. 8 Als voetnoot werd nog vermeld: zojuist ontvingen wij bericht, dat de klok reeds "op transport is gesteld"

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 1995 | | pagina 10