-6- Daar op de dijk werd de nieuwe overhaal, de Zeswielen, gebouwd Een verplaatsing die het verkeer met stad en markt weer herstelde. Pas in ongeveer 1930 zijn de restanten van deze overhaal verwijderd. Voor een vaarverbinding tussen de Heerhugowaard en de daarin gelegen Noordscharwouder polder heeft ook een overhaal bestaan. Deze polder had door een sluisje in de Westdijk verbinding met de ringsloot. De sluismuren zijn nog aanwezig als onderdeel van een voetgangerstunnel onder de Westerweg door. Een voor vervoer van akkerbouwprodukten naar de Broeker vaarveiling belangrijke overhaal bevond zich even bezuiden de brug naar Broek op Langedijk. Aan de kant van de ringsloot is de betonnen afloop nog aanwezig Een elektrische lier bediende een lorrie, die op rails over de dijk reed. Aan beide zijden van de dijk ging hij zover het water in dat er een schuitje op en af kon varen. De te veilen produkten moesten 's morgens vóór 7.30 uur in de veiling zijn. Dat betekende dat men in de Heerhugo waard de middag ervoor de boot laadde en via de overhaal en Broekersluis naar de veiling voer. De fiets ging mee aan boord om 's avonds weer naar huis te kunnen gaan. De volgende ochtend vroeg ging men weer op de fiets naar de veiling. Na het veilen moest de handelswaar worden afgeleverd op de door de koper gewenste plaats en dan moest er nog naar huis worden gevaren. Al met al een transport waar zeker 24 uur mee gemoeid was!

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 1994 | | pagina 7