-3- plagiaat? De Overhaal I en II Dat was even schrikken toen het personeelsblad van het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier eveneens De Overhaal bleek t6 heten Uit telefonisch kontakt werd echter duidelijk dat het hier ging om een tijdelijke uitgave, ter gelegenheid van de fusie in april 1993 tussen het Hoogheemraad schap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland en het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier. Het blad was niet lang na het totstandkomen van de fusie weer opgeheven: niets aan de hand dus! Het bestaan van "de andere Overhaal bleek uit de m boekvorm uitgegeven stamboom van de familie Overtoom, samengesteld door de heer S.P. Borst, waarvan een exemplaar aan de Stichting "Den Huygen Dijck is ge schonken ten behoeve van het Poldermuseum. Onderstaande tekening van een overhaal of overtoom mocht uit dit boek worden overgenomen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 1994 | | pagina 4