-1- aanmelding nieuwe leden Een nieuw lid voor de Vereniging van Vrienden kan worden aangemeld bij de heer Wagenaar, tel. 12175, P. de Hoogh- straat 20 te Heerhugowaard. De jaarlijkse kontributie bedraagt minimaal f. 10. Het nieuwe lid ontvangt zo spoedig mogelijk een informatie brief, een acceptgiro en de nieuwsbrief. giften Ook éénmalige giften zijn uiteraard heel erg welkom! U kunt uw bijdrage overmaken op bankrek. 84.15.73.611 (giro van de bank 2459) te koop in het museum "Groot Geestmerambachteen waterschapskroniek door W.E. Goelema prijs f. 12.50, waarvan f. 2.50 voor de museumkas "Iemand uit Noord-Holland, Wouter Sluis 1827-1891" door G. Kohne prijs f. 25.—, waarvan f. 5.— voor het museum "Verborgen verleden" 13 eeuwen streekhistorie rondom het kerkplein, door H. Komen prijs f. 15.t.b.v. het museum 1111 Is me een feest 'weest", jubileumweek 8-16 sep tember 1979, door J. Tamis prijs f. 25.t.b.v. het museum "Veenhuizen van vroeger", een oud dorp in jong Heerhugo waard door EdDekker prijs f. 45. f. 4.50 voor het museum. munten geslagen t.g.v. het 350-jarig bestaan van Heerhugowaard zilver f. 40.cupro f. 10.per stuk, t.b.v. het museum kaarten diverse kaarten f. 10.per stuk t.b.v. de museumkas

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 1994 | | pagina 2