8 samenstelling bestuur Ver. van Vrienden van de stichting "Den Huygen Dijck"/het Poldermuseum voorzitter: mevrouw A. Beers-Visser Rustenburgerweg 122 1703 RX Heerhugowaard (tel. 13545) secretaris: mevrouw M.J. van den Bos-Kostelijk Travalje 30 1701 HR Heerhugowaard (tel. 17130) penningmeester de heer M. Kuiper Omring 75 1702 NC Heerhugowaard (tel. 12397) vice-voorzitter de heer J Swart Middenweg 186 1701 GG Heerhugowaard (tel. 12217) ledenadministrateur de heer J. Wagenaar P. _de Hooghstraat 20 1701 LD Heerhugowaard (tel.12175) mevrouw T.M. Kuenen-Kuipers Junolaan 2 1701 BD Heerhugowaard (tel. 12945) de heer D. Dobber Metiusstraat 14 1701 CN Heerhugowaard (tel. 11665) vacature Het verenigingsbestuur is op zoek naar aanvulling, o.a. doordat na een zittingsperiode van 12 jaar voorzitter mw. Beers haar plaats beschikbaar stelt m.i.v. de jaar vergadering in mei a.s.. Ook aspirant-bestuurders zijn van harte welkom. Zij kunnen in een aanloopperiode kennis nemen van de gang van zaken. Voor meer informatie en aanmelden kunt u kontakt opnemen met mw. Beers of dhr. Wagenaar (telnrs. bovenvermeld).

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 1994 | | pagina 9