5 financiën De eerste jaren na de oprichting van de stichting "Den Huygen Dijck stonden vooral in het teken van het gezond- maken van de financiële positie. Hoewel het altijd oppassen blijft met "de centen", kan nu wel gezegd worden dat het met de financiën "redelijk" goed gaat. Waarom een aparte Vereniging van Vrienden zullen velen zich afvragen: een stichting zoals "Den Huygen Dijck" is afhankelijk van de subsidie van de gemeente. Bij het verlenen van de subsidie wordt rekening gehouden met ue inkomsten van de stichting: entreegelden van het museum, rente etc.. Zou de stichting donateurs hebben, dan worden de bijdragen van de donateurs als inkomsten gezien en de subsidie wordt verlaagd. Het doel van de donateurs om de stichting extra te steunen, wordt dan teniet gedaan. Daarom is, zoals bij de meeste musea, een aparte Vereniging van Vrienden opgericht. In onderling overleg tussen het bestuur van de stichting en het bestuur van de vereniging worden nu de gelden van de vrienden besteed. Het jaar 1994 zal vooral in het teken staan van het in eigeidom verkrijgen van het gemaalsgebouw waarin het museum is gevestigddoor de stichting "Den Huygen Dijck" Behalve het wegwerken van achterstallig onderhoud en het uitvoeren van noodzakelijke aanpassingen, zal de stichting dan ook moeten gaan betalen voor verwarming, elektra, water, belastingen enz.. Hoewel de gemeente Heerhugowaard heeft toegezegd de sub sidie te zullen verhogen, zal de stichting ook een beroep gaan doen op de bevolking en het bedrijfsleven om ons, en daarmee dus het Poldermuseum, te willen steunen. Sam van Bakel, penningmeester stichting "Den Huygen Dijck"

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 1994 | | pagina 6