4 Uitgebreidere exposities zullen mogelijk worden, maar on derhoud en exploitatie zullen veel van onze krachten vergen Het gehele gebouw, dat dateert uit het einde van de vorige eeuw, is toe aan groot onderhoud. Een aantal raamkozijnen is dringend aan vervanging toe. De nieuwe ruimte moet worden opgeknapt, de gemaalinstal latie dient te worden geconserveerd en het huidige museum moet met de gemaalruimte worden verbonden. De elektronische beveiliging behoeft aanpassing en uit breiding. De stap om het museumgebouw in eigen beheer te gaan ex ploiteren kwam niet voort uit ambitie van de stichting, maar uit noodzaak, aangezien afstoting van het gebouw door het waterschap en eventuele sloop zich aandiende. De kleine groep die tot nu toe het museum draaiende houdt zal komende tijd sterk moeten worden uitgebreid. De stichting twijfelt er niet aan dat er voldoende enthou siasme bestaat om de plannen, weliswaar gefaseerd, uit te voeren. Een groter museum kan meer bieden en zal meer ondersteu ning vanuit de bevolking krijgen. Een financiële basis voor een bescheiden exploitatie is veiliggesteld door een verhoogde gemeentesubsidie. Het Waterschap Grootgeestmerambacht zal bij de overdracht een éénmalige schenking doen als bijdrage in het achter stallig onderhoud. De Vereniging van Vrienden heeft de afgelopen jaren op allerlei gebieden het museum enthousiast ondersteund. Dankzij die steun hebben vele projekten doorgang kunnen vinden en is het museum op vele manifestaties vertegen woordigd geweest. Met een groeiende vriendenkring moet het mogelijk zijn om ook van de tweede fase van het bestaan van het Polder museum een succes te maken. Het bestuur van de stichting "Den Huygen Dijck" zal graag gebruik maken van de nieuwsbrief "De Overhaal" om de Vrienden te informeren over de-gang van zaken rond het museum. Steven Yperlaan, voorzitter Jan Spronk, secretaris stichting "Den Huygen Dijck"

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 1994 | | pagina 5