fe^n 85ck»?n V°°r het ln le™> da -dpbbd"8 ontstaan en toekomst van het Poldemruseum V°"d.de eerste bijeenkomst plaats van de Aanleidinc tot hT°8 kostbaarhe<Jen polder Heerhugowaard". eerste plaats de °"tStaan de was i„ de met andei-e nel a san,envoee1"8 van de polder Heerhugowaard geestmerambacht?rS 8r°°C kosth»!Tji8e po"erbestuur graag dat de aanwezige ostbaarheden en documenten voor de Heerhugowaardse ge meenschap bewaard bleven Na overieg tussen burgemeester Molleman en dijkgraaf Van "kostSejC?^o8i Sasubsidieerd door de gemeente en met gratis n f inwoning m de vrijgekomen vergaderruimte van het museum beheren?an he? P°"er- Ro^ïv^iKUlier/°ndSWerVin8' subsidies en hulp van de in te richten mogelijk de museumruimte te verbouwen en zocht^en^ SJ;hilstra' regiokenner bij uitstek, werd ver zocht een boek over de geschiedenis van de polder Heer hugowaard te schrijven. De stichting "Den Huygen Dijck" vormde een werkgroep die elk jaar een nieuwe tentoonstelling samenstelde. ?ondeKt%S0ntO°nStKllin8 V±el S3men met de festiviteiten 1979. 350~Jari§ bestaan van de polder Heerhugowaard in verbeteren^Srd erVaring °Pgedaan en kon de kwaliteit steeds die ïntia^ld-f0t0~aï"Chief Werd °P8ezet door de heer Komen, ie in latere jaren als conservator van het museum het voortouw nam bij het samenstellen van de thematentoonstellingen Nu het behoud van het gemaalsgebouw aan de Huigendijk is zekergesteld en de overdracht aan de stichting "Den Huygen ijck in 1994 zal plaatshebben, haalt de "museumbemanning" opgelucht adem. s Het eerste doel is bereikt, maar een nog grotere uitdaging staat op ons te wachten.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 1994 | | pagina 4