2 waarom de naam "De Overhaal"? Volgens "Van Dale" is een overhaal een dubbel hellend vlak op een dam of kade tussen twee wateren op verschillend peil waarover kleine vaartuigen gehaald worden. Een ander woord voor overhaal is overtoom of overzetveer. In bredere zin is er sprake van een soort verbinding, in ons geval tussen een vereniging en haar leden, waarbij van de leden o.m. verwacht wordt dat ze anderen overhalen ook lid te worden aanmelding nieuwe leden Een nieuw lid voor de Vereniging van Vrienden kan worden aangemeld bij de heer Wagenaar, tel. 12175, P. de Hooghstraat 20 te Heerhugowaard De jaarlijkse kontributie bedraagt minimaal f. 10. Het nieuwe lid ontvangt zo spoedig mogelijk een informatie brief, acceptgiro en de nieuwsbrief. giften Ook éénmalige giften zijn uiteraard heel erg welkom! U kunt uw bijdrage overmaken op bankreknr. 84.15.73.611 (giro van de bank 2459). tentoonstelling Poldermuseum In verband met de bouw van het nieuwe gemaal aan de Huigen- dijk, die door de vorst enige vertraging heeft opgelopen, zal de opening van de nieuwe tentoonstelling aanmerkelijk later dan gebruikelijk plaatsvinden. Het thema van de tentoonstelling zal zijn: "Hoe Holland zich door de eeuwen heen, van zijn overtollig water ontdeed". Door de verlate start van het museumseizoen 1994 zal deze tentoonstelling waarschijnlijk ook nog in 1995 te zien zijn. De tentoonstelling "Veranderend landschap van West-Friesland" heeft ruim 1500 bezoekers getrokken, waaronder veel leer lingen van scholen uit Heerhugowaard en omgeving. vacature Geeft u a.u.b. gehoor aan de oproep voor nieuwe bestuurs leden op blz. 8.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 1994 | | pagina 3