1 introductie Door onvoorziene omstandigheden moest het verschijneir van "De Overhaal" enige maanden worden uitgesteld. Ook heeft het niet helemaal de vorm en inhoud gekregen die oorspronkelijk in de bedoeling lag. Nu gaat "De Overhaal" dan toch van start, als nieuwsbrief van de Vereniging van Vrienden. Het bestuur verwacht dat de band tussen vereniging en leden door het regelmatig laten verschijnen van een nieuwsbrief (voorlopig tweemaal per jaar), zal worden versterkt en dat mede daardoor de vereniging en dus het Poldermuseum mag rekenen op uw blijvende financiële en daadwerkelijke onder steuning (en met dat laatste wordt zeker ook het werven van nieuwe leden bedoeld). In 1993 werd mede dankzij bijdragen van de Vrienden ruim f. 1900.aan het museum geschonken t.b.v. fotowerk, folders en affiches voor de tentoonstelling "Veranderend landschap van West-Friesland". Ook op praktische wijze waren een aantal leden van grote betekenis voor het museum, zoals door het schoonmaken van de tentoonstellingsruimte, het inrichten van de vitrines, de openstelling enz.. Het belang van de Vrienden voor het Poldermuseum is zonder meer duidelijk! Het bestuur hoopt dat, ondanks de eenvoudiger opzet, "De Overhaal" een goede ontvangst bij de leden van de Vriendenvereniging mag krijgen. Heeft u opmerkingen of suggesties m.b.t. de inhoud of heeft u kopij voor "De Overhaal", neemt u dan kontakt op met de secretaris (zie adressenlijst op blz. 8). Er wordt naar gestreefd het volgende blad in september te laten verschijnen. Alie Beers-Visser voorzitter Vereniging van Vrienden van de Stichting "Den Huygen Dijck"

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Overhaal: historisch magazine Heerhugowaard | 1994 | | pagina 2