Een briefje van Nettie Newland-Zeeman Tenslotte ontvingen we een briefje van Nettie Newland-Zeeman. Ze meldde het een prachtige uitgave te vinden waarin drie artikelen haar per soonlijk sterk raakten: zijn zaak zou zijn begonnen in het huisje met de houten gevel links op de foto. Dit is niet juist. Hij liet zich op 21-jarige leef tijd inschrijven bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar, (hij was van 1855) en vestigde zich toen in een woonhuis naast de Doopsgezinde Kerk. Deze werd in mijn jonge jaren bewoond door de familie Groenveld, vermoedelijk koster van de Doops gezinde Kerk. Ik heb al heel wat moeite gedaan een foto van dit gesloopte huis te vinden, daar hier het begin ligt van Otto's. Misschien zit in jullie uitgebreide archief nog iets...? Zo ja, dan zou ik het zeer op prijs stellen als hier een kopie van kan worden gemaakt." (Noot van de redactie: tot op heden is van genoemd pand nog geen foto boven water gekomen!) "In het artikel van Henk Koomen over de boerderij aan de Wes- terweg las ik dat daar mijn oud-ooms met hun gezinnen hadden gewoond. Dit was voor mij geheel nieuw. Jan Tiel en zijn gezin zijn, nadat ze eerst naar Sint Pancras waren verhuisd, vertrok ken naar Dirkshorn. Daar is hij lange tijd koster geweest in de Gereformeerde Kerk. Vanwege zijn grote stappen als hij door de kerk liep had hij al gauw de bijnaam "Jan-stap-allemachtig". Klaas Leijen en zijn gezin zijn verhuisd naar Oudkarspel naar het huis vooraan op de Liefdelaan, zie de foto op bladzijde 17, rechts van de boerderij waar ik geboren ben. Zie ook de voorplaat van de Otterplaat van 2013". "Nog even een opmerking naar aanleiding van de opmer king van Rens Valkonet op blz. 18 over de aangeschoten bommenwerper die zijn bommen losliet boven Oudkar spel. Ik weet dat deze op weg was naar Berlijn, maar dat de missie onderweg werd afgebroken wegens een defecte staartkoepel, waardoor de staartschutter buiten bewust zijn raakte. De bemanning besloot de bommen af te wer pen en dat was toevallig boven Oudkarspel. Het vliegtuig was een Avro Lancaster Mk. ll. met 7 personen aan boord, die allen behouden terugkwamen van deze missie op hun basis in Engeland". Arie Leijen weet antwoord Arie Leijen reageerde op de vraag van Klaas Oud op blz. 9 over de ruimte waar nu de doorbraak is naar de Midden- koogweg: "Daar heeft vroeger een boerderij gestaan, waarin de Fa. Hart in 1903 begon met zuurkool maken. In 1908 is de firma verhuisd naar de plaats waar nu de fabriek staat. Of de boerderij hun eigendom was en wanneer hij gesloopt is, weet ik niet. Toen ik in de oorlogsjaren erlangs kwam om naar de school in Noord-Scharwoude te gaan, was het al een kale vlakte. Wel weet ik mij te herinneren dat er oud hout lag. In een gesprek met Jopie Oud (de zus van Klaas) bleek dat er door de Duitsers te zijn neergegooid en de buurkinderen van toen bouwden er hutten van". Het artikel van Jaap Kroon over de Witte Boetjes. Ze heeft bij haar thuis een schilderij aan de wand hangen met deze Witte Boetjes, dat in de jaren vijftig door Grada Bouman is gemaakt, haar opvolgster als onderwijzeres op de OLS in Broek op Langedijk. Het verhaal van Piet Blokker, die ze heel goed kende van de Spoorzoekers. Piet's vrouw Gerda van Seventer zat in de groep van de Spoorzoekers die zij vanaf 1950 leidde. Het artikel van Arie Kaan over Jan Vlug. Jan ziet ze nog steeds 1 x per jaar als de oudste groep Spoorzoekers weer bij elkaar komt. Deze groep bestaat nu nog. 8 Oktober 2015 Reacties op het vorige nummer 2e rechts is de gesloopte boerderij

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid - Langedijk | 2015 | | pagina 9