Reacties op het vorige nummer Naar aanleiding van dat mailtje van Wim vroeg ik hem naar het artikel over Piet Blokker. Dat oktobernummer 2014 wist hij me door te geven, maar wie schetst mijn verbazing, dat ik daar op pagina 42 bovenaan de afbeelding vind van het oorspronke lijke huisje van de familie Van Seventer, met daarbij, dat het een tekening was, die gemaakt is door Jan IJff, maar die ik me teen herkende als het schilderijtje dat ik indertijd maakte voor Gerda, de vrouw van Piet Blokker. Het is duidelijk geen teke ning. Van Jan IJff bezit ik nog altijd enkele nieuwjaarskaarten met getekende dorpsgezichten. Schilderijtjes ken ik niet van hem en maakte hij bij mijn weten ook niet. Het ontstaan van dit schilderijtje gaat verder terug dan de te kening van Jan IJff, die gemaakt moet zijn nadat er een tweede verdieping op het huisje is gemaakt. Uit mijn jonge jaren weet ik dat er vanuit de keuken een losse ladder naar de zolder ging waar het gezin van 4 personen onder het kale schuine dak sliep. Dan spreek ik over de laatste jaren van de oorlog e.v. Al jong ging Gerda de wijde wereld in. Ze ging naar Engeland (om streeks 1958?) en als herinnering maakte ik een zwarte teke ning op een ongeglazuurd wit bord en liet dat glazuren. Op de achterkant schreef ik enkele regels van een Engels gedicht, dat we op de ULO-school hadden geleerd: 'I remember, I remember, the house where I was born'. Dat bord heeft overigens geen lang leven gehad. In de jaren '90 ben ik begonnen met schilderen en toen ik de oude schets terugvond maakte ik daar een schilderijtje van. Een schilderijtje uit de negentiger jaren van de situatie uit de zes tiger jaren. Het schilderijtje hangt nog steeds in Canada aan de muur, ge zien de foto die me werd toegestuurd. Aan de hand van die foto maakte ik weer een afbeelding, die ik naar Canada stuurde en die nu als grijze muis in het tijd schrift terecht is gekomen. Ik denk dat Piet het gewoon niet heeft geweten, dat het schilde rijtje door mij is gemaakt. Het is een apart verhaal geworden, maar het leek me toch wel leuk dit door te geven". De bevestiging van Piet Blokker Wellicht geheel onafhanke lijk stuurde Piet Blokker een reactie op zijn artikel: We kregen de Otterplaat van Oktober 2014 toegestuurd via Ina Broekhuizen-Slot. We von den het zeer interessant en dus heel erg bedankt! In het artikel dat ik schreef zijn helaas een paar onjuist-heden geslopen. Op pagi na 42 wordt het schilderijtje van het huis van 'Van Seventer' toege kend aan Jan IJff. Dat is niet juist. Het is geschilderd door Ank Dullemond, een vriendin van Gerda, m'n vrouw. Ze deed dat in 1991, maar zoals het er omstreeks 1957 uitzag." "Het onderschrift bij de foto van blz. 44 luidt "driegeneraties", maar het zijn er natuurlijk vier! De foto is in het voorjaar van 1957 door Jan IJff genomen, toen we in Nederland op bezoek waren. V.l.n.r.: mijn grootmoeder Malina (de moeder van mijn moeder), die in Wenen woonde en toen ongeveer 74 jaar oud was, de baby is onze dochter Marina, 4 maanden oud, dan ik en tenslotte m'n moeder". Correctie van Piet Otto Piet Otto corrigeert ons op de aanvulling die wij van zijn eerdere reactie op bladzijde 7 hebben gemaakt. Hij meldt het volgende: "Ik wil nog even terugkomen op het berichtje over Otto's Boekhandel, waar staat dat mijn grootvader daar Links staat het betreffende houten huisje Oktober 2015 7

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid - Langedijk | 2015 | | pagina 8