.eac tie; het vorige nummer Redactie Reactie van Ria Baltus-Beerends Ze stuurt ons per mail de complimenten over deze uitga ve van de 'De Otterplaat'. Speciale waardering heeft zij voor de artikelen van Henk Komen, die zo diep in de ge schiedenis is gedoken en ons die vertelt alsof hij het zelf heeft meegemaakt. Ze vindt het jammer dat het Geestmer- ambacht, zoals het was, verloren is gegaan bij de laatste ruilverkavelingen. Het was een uniek stukje land. Maar ze heeft er vrede mee als ze bedenkt dat er nu mensen wonen die geen angst meer hoeven te hebben om natte voeten te krijgen. In dit verband citeert ze een stuk tekst dat de Romein Plinius de Oudere tweeduizend jaar terug over het gebied en de toenmalige bewoners schreef: Er woont een armzalig volk op hoge terpen en eigenhandig gebouwde stellages, zodat hun huizen uitsteken boven de hoogst bekende waterstanden. Wanneer de golven het omlig gende land overspoelen, lijken de bewoners op zeelieden, maar ze lijken op schipbreukelingen als het water is geweken. Dan jagen ze rondom hun hutten op de vissen die met het zeewater proberen te vluchten. Omdat ze geen vee kunnen houden, voe den ze zich - anders dan hun buren - niet met melk. En omdat het struikgewas in de wijde omtrek is weggespoeld, kunnen ze ook geen stuk wild vangen. Uit riet en biezen vlechten ze touw waarvan ze weer netten knopen om te vissen. Ze drogen met de hand geschept slijk - meer in de wind dan in de zon - en met die turf verwarmen ze hun maaltijden en hun door de noor denwind verstijfde ledematen. Ze hebben geen andere drank dan regenwater, dat ze bewaren in kuilen op de voorhof van hun huizen. Ruim tweeduizend jaar laten wonen wij hier en vechten we nog steeds tegen het geweld van de zee. We blijven geschie denis maken, nu weer door de zandsuppleties voor de kust van Camperduin en Petten. Ik ben er trots op een stukje van het gevecht voor 'droge voeten' te kunnen meemaken", al dus Ria Baltus-Beerends. Aanvulling van Jan Spaansen Ook Jan Spaansen doet ons de complimenten en meldt: "Alhoewel ik door mijn werk voor het hoog heemraadschap diverse lezingen e.a. over het Noor derkwartier heb meegemaakt, toch weer een aan tal aspecten tegengekomen die nieuw voor mij zijn. De bijdrage van Henk Koomen staat voor het grootste ge deelte ook in zijn boek: 'Kapellen aan de Dijk'. Zeer gede gen werk!" Terugkomend op zijn bijdrage over Piet Volkers vult Jan aan dat Piet Volkers ook secretaris-penningmees ter was van de Noord-Scharwouder polder. Hij werd dat met een tegenstem van Joost Heeringa en die liet dat ook af en toe aan Piet merken. Er waren 3 be stuurders en Piet maakte Joost dan duidelijk dat hij aan twee stemmen genoeg had. Heeringa was stevig gereformeerd en Piet liet dan weer merken dat hij van de lichtste hervormde richting was. "Ik moest wel eens wat papieren bij die Joost Heeringa brengen en zo herkende ik dat dubbelle woonhuis aan de Westerweg op pagina 13. Die had de typisch gereformeerde bijnaam: 'Josefus Harriakkes'gekregen." Jan vraagt zich af of die Joost Hee- ringa een zoon was van de in het stuk van Henk Komen over Verburg genoemde 'G. Heeringa'? Ger Bleeker vergist zich Ger Bleeker zegt ons de nieuwe Otterplaat met veel aan dacht en genoegen te hebben gelezen. Hij meent echter dat er een fout is geslopen in de genoemde volgorde van de meisjes Teetje Schagen, Marijtje Kroon en Hillegonda van Exter op bladzijde 6. Het blijkt echter dat hij die van de voorplaat (van 2013) en die van het on derschrift van de foto op bladzijde 6 door elkaar haalt. Vervolgens vraagt hij de Stichting of deze wil overwegen om verzamelbanden voor de Otterplaat te gaan uitge ven. Hierover heeft het bestuur tot op heden nog geen standpunt ingenomen. Schilderij is niet van Jan IJff maar van Ank Dullemond Van Ank Dullemond ontvingen wij een uitgebreide re actie op het door ons bewerkte artikel van Piet Blokker met betrekking tot zijn emigratie naar Canada. In dat ar tikel staat op blz. 42 een schilderij dat door de redactie (of door Piet Blokker?) aan Jan IJff wordt toegeschreven. Dat is niet juist, aldus Ank. Onderstaand de bijna volledige tekst van haar reactie: "Enige tijd geleden werd me van verschillende zijden al gezegd: "Weet je dat er een groot artikel over Piet Blokker in het tijd schrift 'Otterplaat'staat?" Dat wist ik niet, maar mijn jongste broer Wim en - naar ik meen - mijn nu oudste broer Kees zijn er op geabonneerd. Wim stuurde kort geleden een foto door van een kleuterklas uit Zuid-Scharwoude o.l.v. juffrouw Bakker. Het betreffende schilderijtje 6 Oktober 2015

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid - Langedijk | 2015 | | pagina 7