penrng van het seizoen Redactie Ruim op tijd waren de eerste genodigden al in 't Regthuis aanwezig Op zaterdag 18 april 2015 werd tijdens het National Mu seum weekend het seizoen 2015 geopend met de ten toonstelling 'Langedijk bevrijd'. De aanleiding van de tentoonstelling was dat het dit jaar 70 jaar geleden is dat Nederland, en dus ook Langedijk, bevrijd werd. Een positief bericht was dat het aantal donateurs nog steeds groeit. Inmiddels staat de teller op ruim 900 donateurs. Een teken dat het Langedijker Verleden leeft bij de inwoners. Klokslag 10.00 uur opende voorzitter Hans de Graaf de bijeenkomst. Tijdens zijn openingswoord deelde hij mee dat de huur van 't Regthuis per 1-1-2016 door de gemeen te is opgezegd. Stichting Langedijker Verleden heeft 't Regthuis aangeboden gekregen voor een maatschappelij ke aankoopprijs. De Stich ting staat voor een moeilijke beslissing. Niet alleen van wege de vraagprijs, maar ook gezien de gebreken aan het ruim 200 jaar oude gebouw. De monumenten- wacht en een onafhankelijk bouwadviesbureau hebben deze gebreken geïnventa riseerd. Er is interesse voor sponsoring, maar het is de vraag of dat voldoende is. Als de Stichting 't Regthuis niet kan kopen, zal naar een andere locatie moeten wor den uitgezien. Hans de Graaf opent de bijeenkomst Arie Kaan vertelt over de gebeurtenissen na de bevrijding Wie kon nu beter de tentoonstelling openen dat het 70 jaar geleden is dat Langedijk bevrijd werd dan ons bestuurslid, historiekenner en schrijver Arie Kaan. Arie heeft veel on derzoek verricht over de oorlogstijd en bevrijding in Lan- gedijk. Hij heeft hierover diverse boeken geschreven. In zijn presentatie gaf Arie tekst en uitleg over de gebeur tenissen die zich in Langedijk hebben afgespeeld vanaf de bevrijding op 5 mei 1945. Hij vulde de expositie aan met 'Leven met de oorlog' en duidde daarmee op de worste ling van de Langedijker gemeenschap met alles wat er zich in de oorlog had af gespeeld. Natuurlijk waren de men sen dolblij dat ze weer vrij waren. Er werden bevrij dingsfeesten georganiseerd met optochten en spelle tjes. Maar veel families hadden een dubbel gevoel. Ze hadden familieleden verloren, er waren vermis ten en slachtoffers. Som migen waren alles kwijt. 4 Oktober 2015

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid - Langedijk | 2015 | | pagina 5