Zoeken naar de Moeijes-Molen woond, het kenmerkende huisje parallel aan de straat (aangeduid met een 'a' op afbeelding 6). Jongste zoon Jan trouwt met Ma rie Bos, dochter van Jan Bos en Trijntje Kuin. Bij de geboorte van Marie is vader Jan Bos molenaar in de Rijp, later molenaar op molen D (de molen van Swaan- tje) op de Oosterdijk in Broek op Langedijk. Nog weer later treedt Jan Bos in dienst bij zijn broer Gert Bos, die de meelmolen Fortuin aan het einde van de Molenkade in Noord-Scharwou- de dreef. Afbeelding 12. Detail van de molenfoto van Klaas Hart en Antje Zee. Ik vermoed dat rond die tijd Jan het molenaarschap van zijn schoonvader overneemt. De mooie wipmolen stond namelijk lange tijd bekend als de 'Kotmolen van Hart'. Zoon Frederik kiest als enige een ander beroep en wordt koster van de N.H.-kerk in Oudkarspel (nu de Allemanskerk). Overigens, dochter Grietje huwt met Jacob van Schagen, en u raadt het al, ook een watermolenaar. De jongste zoon Gerbrand, vijfde van links op de foto, is vermoedelijk de opvolger van zijn vader op de Koog- en Bleekmeerpoldermolen. In 1904, wanneer hij Nantje Lief hebber uit Heerhugowaard huwt, staat hij namelijk als zodanig te boek, terwijl vader Frederik dan als tuinder wordt aangeduid. In de molendatabase staat vermeld dat de Bleekmeerpoldermolen in 1913 de molen is van 'IJze Koster', terwijl Gerbrand bij de geboorte van zijn jong ste zoon Jan in 1915 nog steeds als watermolenaar wordt aangeduid. Het is mij onbekend of Gerbrand dan nog steeds op deze molen dienst doet, of dat hij dan inmid dels elders aan de slag is. Later woont Gerbrand aan de Laanweg in Oudkarspel, waar hij in 1947 overlijdt. Gerbrand en Nantje krijgen vier kinderen, waarvan de oudste en de jongste zoons zijn. De oudste is Frederik en de jongste is Jan. Frederik (Freek) is eerst tuinder en werkt later op de houthandel van Eecen. Uit het huwelijk van Freek en Elisabeth de Jong stamt één zoon: Gerbrand. Deze Gerbrand is gehuwd geweest met mijn nicht Els Lem. Hij woont nu gescheiden in Noord-Scharwoude. Een grappige bijkomstigheid is nog dat Gerbrand en Els na hun trouwen tijdelijk op Dorpsstraat 933 hebben ge- Jan Moeijes treedt niet in de voetsporen van zijn voorvade ren, hij wordt aannemer, werkte tijdelijk als bedrijfsleider bij de EZO-keukens op de houthandel van Eecen. Echter de 'bemoeie nis' van de 'Moeijessen' met molens is hiermee nog niet ten einde gekomen. Dochter Nanny, van Jan en Marie is momenteel 'molenaar in opleiding'. De appel valt ook in dit verband niet ver van de boom. Hoe zit het nu met de familiebanden van de 'leverancier' van de foto, Paul Moeyes, zult u vragen. Dan moeten we weer even terug naar Frederik en Aafje. Hun zoon Jacob, tweede in de rij van acht kinderen, bracht een zoon voort, ook weer Frederik genaamd. Deze Freek dreef aanvan kelijk een manufacturierszaak op de Luizeknip, later een naaimachinehandel tegenover Kayer aan de Dorpsstraat in Oudkarspel. Oud-Oudkarspelaars zullen zich dat nog wel herinneren. Deze Freek is de opa van Paul. De hierboven genoemde gegevens over de familie Moeijes heb ik ontleend aan de genealogische informatie die ik kreeg van Gerbrand Moeijes, oudste zoon van Jan en Marie. Tot slot Gezien het feit dat de familie Moeijes in meerdere gene raties molenaars kende op meerdere molens in de regio is het verwonderlijk dat deze naam volledig onbekend was in de molendatabase. De genealogische bronnen brach ten uitkomst. Dit heeft er dan mede toe geleid dat de hoogst interessante website van 'de Molendatabase van Verdwenen Molens' (http://www.molendatabase.org/ molendb.php) nu met enkele gegevens en een mooie foto is verrijkt. Blijft tenslotte nog de vraag, wie al die andere personen zijn die op de foto staan. 52 Oktober 2015

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid - Langedijk | 2015 | | pagina 53