Zoeken naar de Moeijes-Molen Afbeelding 4. De sluis met de nieuwe beweegbare brug in de Dorpsstraat in 1923 Het betreft een foto bij de ingebruikname van de nieu we beweegbare brug in de Dorpsstraat in 1923. De molen staat uiterst links op de foto van afbeelding 4. De foto is naar het Oosten genomen en het is goed waarneembaar dat de molen vrijwel in het verlengde ligt van de oriënta tierichting van de sluis. De bebouwing links naast de foto geeft zo op het oog meer aanknopingspunten, dan de bebouwing rechts. Op onderstaande detailfoto in afbeelding 5 heb ik de herkenbare huizen voor de duidelijkheid van een letter voorzien. Analyse van de bebouwing op de achtergrond van de molenfoto Als bovenstaande juist is, zou de bebouwing aan de Dorpsstraat ten noorden en ten zuiden van de sluis enigszins herkenbaar moeten zijn. Foto's uit die tijd waaruit dat zou blijken zijn in het archief niet aanwezig. Ik was aangewezen op foto's uit de serie 'Fotoherkenning Langedijk Zomer 1967'. Deze serie (ook op onze website te bekijken), waarop vrijwel alle woningen in de gehele gemeente zijn afgebeeld, heeft de gemeente destijds laten maken. Afbeelding 5. Detail van de molenfoto met de bebouwing links van de molen Oktober 2015 49 jftl'.'MjJS

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid - Langedijk | 2015 | | pagina 50