OOFWOOFC Voorzitter De afgelopen weken kreeg ik van verschillende mensen de vraag krijg ik de nieuwe Otterplaat alweer snel in de brieven bus". Hoewel de bezorging vrijwel ieder jaar rond dezelfde tijd is, laat de vraag toch zien dat men altijd weer uitziet naar het nieuwe nummer. De Otterplaat wordt meestal de zelfde dag nog 'verslonden' en we krijgen altijd veel reacties die zonder uitzondering positief zijn. Soms krijgen we aan vullingen op artikelen en heel soms worden we erop gewe zen dat we ergens een foutje hebben gemaakt. Hoewel we dit natuurlijk zoveel mogelijk proberen te vermijden, blijkt toch maar weer dat wij ook niet alles weten. We zijn heel blij met uw reacties en het helpt ons geweldig om de geschiedenis van de Langedijker dorpen zo nauw keurig mogelijk vast te leggen. Het is voor ons ook een ge weldige stimulans om ieder jaar weer een interessante en gevarieerde Otterplaat samen te stellen. Ik ben ervan over tuigd dat u het met me eens zal zijn, dat het ook dit jaar zeker weer is gelukt. Even een willekeurige greep uit de ar tikelen die u in deze uitgave aantreft. Jan Marsman schrijft over het Noord-Scharwouder spoor dat dit jaar precies 100 jaar geleden is geopend. Toen van grote betekenis, maar op dit moment is hier vrijwel niets meer van terug te vinden. Jaap Plakman heeft, aan de hand van een gekregen foto van een molen, op een knappe manier weten te achterhalen om welke molen het hier gaat en waar deze exact heeft gestaan. Hij weet en passant de foto ook nog te dateren op ca. 1910. Clary Kout onderzocht de geschiedenis van haar huis aan de Boomgaard, dat misschien wel een van de oudste wo ningen in Langedijk is. Verder beschrijft ze hoe het pad de Boomgaard er voor de ruilverkaveling bij lag en wie er hebben gewoond. Het pad met misschien wel de deftig ste naam in Zuid-Scharwoude is de Prinsengracht, Nellie Beers-Stoop haalt herinneringen op aan de speciale sfeer op dit pad,pardon deze gracht. Arie Kaan gaat in op een toevallige ontmoeting die hij had in het Regthuis. Het inspireerde hem te schrijven over de komst van de vele evacués uit Amersfoort die tijdens de oorlogsdagen in mei 1940 in Langedijk werden opgenomen. Een operatie die al eerder in het diepste geheim en tot in detail was voorbereid en waarbij vrijwel alle huishoudens evacués moesten opnemen. Hoewel de evacués relatief snel weer terug naar huis gingen, zijn hieruit langdurige vriend schappen ontstaan, die soms nog steeds bestaan. Ook in ons stichtingsbestuur is het afgelopen jaar het een en ander veranderd. We hebben afscheid genomen van Ria Put, Evert van der Plas en Jacob Greeuw die ik hierbij hartelijk bedank voor hun enthousiasme en hun inzet voor Langedijker Verleden. Elk op zijn of haar eigen manier en de een langer dan de ander, maar ik ben blij dat Ria, Evert en Jacob als vrijwilliger bij Langedijker Verleden betrokken blijven. Nieuw in het bestuur is Arie Kaan, die al jarenlang nauw bij Langedijker Verleden betrokken was en een van de drijvende krachten achter de Otterplaat is. Vorig jaar ging ik in mijn voorwoord in op de in ere herstel de dakruiter op het oude raadhuis van Zuid-Scharwoude. Ook dit jaar is er weer een stukje geschiedenis teruggeko men in de gevel van de vroegere Spar-winkel van Kraak man in Noord-Scharwoude. Jaren geleden moest het tegel tableau in de gevel, met daarop de naam De Gunst, helaas worden verwijderd omdat er stukken van naar beneden vielen. Een compliment aan de familie Glas, dat ze een kost baar nieuw tegeltableau hebben laten maken dat nu weer in de gevel van de voormalige kruidenierswinkel prijkt. Hier mee wordt de geschiedenis van dit karakteristieke pand in herinnering gehouden. Tot slot wil ik nog even ingaan op de toekomst van ons mu seum het Regthuis. Dit heeft in de afgelopen periode nogal wat inzet van ons bestuur gevergd en op het moment dat ik dit schrijf, is nog niet bekend welke kant het op zal gaan. We staan als be stuur voor een groot dilemma, kopen we het Regthuis van de gemeente of niet. Als we niet tot aankoop overgaan, be tekent dit dat we ons museum moeten sluiten en per 31 de cember van dit jaar de sleutel moeten inleveren. Als we het Regthuis kopen, nemen we de grote verantwoordelijkheid op ons om dit Rijksmonument in een goede staat te brengen en te houden. Een gebouw van ruim 200 jaar vraagt veel on derhoud en dat kost veel geld. Verder laat de bouwkundige staat op dit moment nogal te wensen over. We zijn hierover in gesprek met de gemeente Langedijk en onze inzet is om het Regthuis als thuisbasis van de Stichting Langedijker Verleden te behouden, maar dit moet wel haalbaar zijn. Maar zeg nou zelf, er is toch geen betere bestemming voor dit voormalige raadhuis van de gemeente Oudkarspel denkbaar? Oktober 2015 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid - Langedijk | 2015 | | pagina 4