^oeJken naar <d .e oeije; len Jaap Plakman Met enige regelmaat krijgen we gelukkig foto's van u toegestuurd ter verrijking van ons fotoarchief. Elke aan winst is van harte welkom, want een bijdrage tot ons streven om de geschiedenis van Langedijk beter in kaart te brengen. Eind vorig jaar kreeg ik door tussenkomst van Helen Langendijk-Berkhout onderstaande foto van oud-Langedijker Paul Moeyes. Afbeelding 1. De gekregen foto Op de foto staat te midden van een groepje mensen zijn betovergrootvader Frederik Moeijes als de molenaar van de afgebeelde molen. Paul wilde graag weten welke molen het betrof en waar die staat of stond. Helen Langedijk had zelf al wat naspeuringen gedaan en suggereerde dat het misschien zou gaan om één van de poldermolens op de Oosterdijk in Oudkarspel. Van overgrootvader Frederik, geboren in 1838 te Hoog woud en overleden in 1914 te Zuid-Scharwoude, was be kend dat hij een deel van zijn leven watermolenaar was in Oudkarspel. Tot zover de summiere gegevens voor een zoektocht naar de afgebeelde molen. Een leuke puzzel. De zoektocht Ik kende de foto, we hebben hem ook in het archief. Met een aantal medebestuursleden had ik er al eens eerder vruchteloos naar zitten kijken. Molens laten zich, als je er niet al te veel van weet, moeilijk lokaliseren en typeren. En omdat de bebouwing op de achtergrond ook niet di rect specifieke kenmerken toont, had ik de foto destijds maar weer terzijde gelegd. Nu was er echter een gegron de aanleiding om er weer eens goed naar te gaan kijken. De suggestie dat het één van de molens op de Oosterdijk in Oudkarspel zou zijn, kon wel direct terzijde worden geschoven. We hadden vorig jaar net de tentoonstelling 'Hoog water, droge voeten' in het Regthuis achter de rug. In dat verband hebben we uitgebreid aandacht besteed aan alle molens op de Oosterdijk die voor de bemaling van het Geestmerambacht moesten zorgdragen, uiter aard ook die in Oudkarspel. Er waren drie molens in Oudkarspel voor de bemaling van het Geestmerambacht, alfabetisch gerangschikt I t/m L (de letter J werd niet gebruikt). Molen I stond in de Dorpsstraat bij de overhaal en de molens K en L stonden op de Ambachtsdijk. Molen K, de Trompersmolen, was een wipmolen. De molens I en L waren wel van het ge zochte type, namelijk grondzeilers, maar komen gezien hun ligging en oriëntatie ten opzichte van de bebouwing op de achtergrond ook niet in aanmerking. Oktober 2015 47

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid - Langedijk | 2015 | | pagina 48