Mijn huisje aan de Boomgaard klemt, de gaskachels te vervangen door CV, een vaste trap naar boven te maken. Ik heb dit tot nu toe niet gedaan. Daarom is het karakter van het huisje redelijk bewaard ge bleven en vind ik het tot nu toe nog steeds leuk en prettig wonen. Na dit alles de beantwoording van de vragen gesteld in de inleiding: Wat betekende die datum 1879? Was het toen gebouwd of verbouwd Wat is het bouwjaar? - Het blijft raden waarom het (vas te) schilderij, met de datum 1879, boven de schoorsteen is aange bracht. Zelf vermoed ik dat er wat lichte verbouwingen hebben plaatsgevonden, bij voorbeeld het opnieuw betimmeren en schilde ren van de kamer. Dit zou de eerste verflaag verklaren. In ieder geval: de bouwdatum is het niet. Hoe woont het in zo'n oud, ouderwets huisje, wat nau- Wie het heeft gemaakt weet ik ook niet. Het is niet welijks is aangepast aan deze moderne tijd? gesigneerd. - Zoals boven aangegeven is het bouwjaar onbekend. Wel Sinds 1982 is er, behalve het onderhoud aan huis en tuin, veel ouder dan ik dacht. Zeker van voor 1848, maar zoals weinig veranderd. gezegd waarschijnlijk van voor 1811. Ik moet toegeven dat soms mijn handen jeuken om de kamer over te verven in een wat lichtere kleur, de oude Wat betreft de Boomgaard ben ik, behalve een paar infor- buitendeur te vervangen door een andere die minder maties in het archief te Alkmaar betreffende het Bouw jaar, voornamelijk afgegaan op mijn eigen herinneringen, verhalen en foto's. Het geheel aangevuld met die van mijn familie en vrienden, bewoners en ex-bewoners van de Boomgaard en omgeving. En tot slot: Mijn oom, de timmerman sprak, toen ik hem vroeg in 1976 of ik dit oude huisje wel zou kopen, de profetische woorden: 'Dit huisje overleeft jou wel En kijk, het ziet ernaar uit dat hij gelijk krijgt! Een tevreden bewoonster! De zomertuin 46 Oktober 2015

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid - Langedijk | 2015 | | pagina 47