Mijn huisje aan de Boomgaard Ook in deze tijd (vanaf 2014) maken we als bewoners bezwaar tegen de plannen van de gemeente Lange- dijk, die naast de DEEN-zelfbediening nog een grote VOMAR-zelfbediening met woonlagen erop en ernaast heeft gepland. Ook de bevoorrading (vooral die over de smalle Boomgaard) baart ons zorgen. Het woongenot van Boomgaard 16 Inmiddels had ik werk en een kamer gevonden (later een etage) in Amsterdam en kwam ik de weekenden naar Zuid-Scharwoude. Het huis is ook in die tijd (1982) wat grondiger opgeknapt en leefbaarder gemaakt, waarbij ik er steeds voor heb ge waakt het oude karakter niet te verliezen. Net na de verkaveling, het slootje is gedempt Voor mij had het als consequentie dat, ondanks alle moei te door mijn buurman (wijlen) Steef Snijders en mijzelf gedaan om het slootje voor zijn en mijn huis open te houden, het toch uiteindelijk werd gedempt. Het kwam droog te staan en ging stinken wegens geen verbinding met een open sloot. Mede door deze verkaveling werd ik gedwongen de tuin opnieuw in te richten. Ik plantte bomen en besloot uit eindelijk er een wilde tuin van te maken, onder andere omdat mijn pogingen er een groentetuin van te maken mislukt waren door een combinatie van te veel slakken- bezoek en te weinig aandacht. Het ontstond als het ware vanzelf. De vuilnisbelt naast het huis bestond voornamelijk uit resten van de ingestorte boet. Deze was bij een harde storm omgewaaid volgens een buurtbewoonster. Met fa milie en vrienden is dit opgeruimd. Bezwaarschriften In 1976 kocht ik het huis van mijn moeder, na eerst nog in 1975, namens mijn moeder, enige bezwaarschriften naar de Gemeente Langedijk te hebben geschreven. De Gemeente had namelijk Bejaardenwoningen gepland op onze grond, de voormalige tuin van mijn vader. Voor mijn huisje was een speeltuintje gepland, ongeveer 2 me ter voor mijn raam. Dit kon toch, volgens de ambtenaar van de Gemeente, geen bezwaar zijn, daar ik toch kleu terleidster was geweest! Ondanks al deze bezwaarschriften (tot de Kroon!) bleef de uitslag: 'Het Algemeen Belang gaat voor'. Het was triest en span- De kamer in 2015 met schilderij nend tot op een goede dag, ruim een jaar later, dezelf de ambtenaar tegen mij zei dat de Gemeente niet langer meer geïnteresseerd was in onze grond. Wat een opluch ting, wat een rust! Oktober 2015 45 g.' ih-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid - Langedijk | 2015 | | pagina 46