Mijn huisje aan de Boomgaard 1875. Sterfjaar van Klaas Pluister Wzn. Hij laat het huis na aan zijn zoon, Jacob Pluister Kzn. In de Notariële Archieven 1875 van Zuid-Scharwoude, sectie B 73 wordt het huis als volgt omschreven: l.Een huis, erf en tuin te Zuid-Scharwoude aan de Westzijde van de Voorburggracht, belend Klaas Bos ten Zuden, kadaster sectie B, nr. 73, groot 10 roeden 50 ellen, mitsgaders een strookje grond of erf aan de Westzijde van de straat, aldaar sectie C, nr. 1115, voetpad groot 30 ellen en de brug waardoor dat pad aan het erf is verbonden 1903. Jacob Pluister verkoopt het huis aan Cornelis Rut- sen, metselaar te Zuid-Scharwoude. De Openbare Verkoping vond plaats in koffiehuis D. Kist (huidige De Roode Leeuw). 1905. Eigenaar Cornelis Rutsen verkoopt het huis aan Willem Goudsblom Azn., landbouwer te Oude Niedorp. 1927. Willem Goudsblom Azn. verkoopt het huis aan mijn grootvader Aris Kout Pzn. 1942. Aris Kout Pzn. sterft en laat het huis na aan mijn vader Cornelis Kout Azn. 1953. Cornelis Kout sterft, zijn vrouw Antje Kout-Zijp erft het huis. 1976. Clary Kout Cd. koopt het huis van haar moeder, Antje Kout-Zijp. Ik was dus op 39-jarige leeftijd de trotse eigenares van een onbewoonbaar verklaarde woning! Natuurlijk hoorde bij het huis ook grond, maar hier heb ik me NU niet mee bezig gehouden. Het ging mij om het huis. Via een heel oude deur (met boven- en onderdeur), de de len aan elkaar bevestgd met een 'houtje', kwam je direct in de keuken. Die was half wit en half oud-rose geschil derd. Verder waren er nog ongeverfde balken en een los se trap met luik naar de zolder. Daar was nog riet onder de pannen, een oude schoorsteen met luik waar vroeger de hammen werden gedroogd en een deur, uitkomend op het pad, met raampje erboven. De vloer had brede oude houten planken en was kapot in de zuidelijke hoek. De oude deur met levensboom in het bovenlicht Uit dit alles is aannemelijk dat het huis in 1811 al van Willem Pluister is geweest, dit om de volgende redenen: 1. De naam W. Pluister hebben we niet meer kunnen vin den in de gegevens betreffende eigenaars in de periode van 1811-1838. 2. Van voor 1811 zijn geen gegevens meer genoteerd. 3. Er is niet vastgesteld dat het huis is her- of verbouwd. Voorzichtige conclusie: HET HUIS IS DUS OUDER DAN 1811. Exacte bouwdatum niet meer te achterhalen. Het huis na 1970 In 1970, toen ik terug kwam van mijn reizen naar Noorwegen en Spanje, die ik samen met een vriendin na mijn kleuterleidsterstijd in Oudkarspel had onderno men, stond het huis leeg. Het was onbewoonbaar verklaard (o.a. te vochtig, te laag en te primitief). Ook mocht mijn moeder het niet meer verhuren. Ik herinner me mijn eerste bezoek nog heel goed. Toen ik binnenkwam via de 'klompenhos' zag ik tot mijn verbazing een huisje, dat nog zo goed als in oude stijl bewaard was gebleven. De levensboom, een gietijzeren ornament dat sinds de 2e helft van de 19e eeuw werd gefabriceerd in ijzergieterijen en kunstig ontworpen door industriële vormgevers. Oktober 2015 43

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid - Langedijk | 2015 | | pagina 44