5#5gg SS Mijn huisje aan de Boomgaard QjfceÓwl^ gggüggjftg De oorspronkelijke Boomgaard Dat was een echt eiland, te bereiken via een brug, zoals alle paden van de Langedijk. Er stonden 8 huizen, nummer 1 t/m 8. Mijn huis was nummer 7. Het eerste huis links, nummer 5, het laatst bewoond door de familie V.d. Hoven, is kort na de verkaveling gesloopt. De ingang van het pad was tussen ons huis en de groentewinkel van Kees Groot (daarvoor de slagerij van R. Schrieken). Dit huis is na de ver kaveling ook gesloopt en parkeerter rein geworden. Tekening huidige Boomgaard (dikke lijnen) en hoe het tot 1972 was met de paden en de brug Uitzicht vanaf brug Boomgaard naar het Zuiden Hier zien we het gesloopte huis nr. 5 in 1967 (Foto Drukker Beeldbank) Uitzicht vanaf brug Postkantoorpad naar het Noorden Het pad in 1967. Nog allemaal houten voorgevels. (Foto Drukker Beeldbank) Oktober 2015

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid - Langedijk | 2015 | | pagina 39