Langedijk bevrijd, nu verder leven met de oorlog Berichten komen binnen Langzamerhand keren de Langedijkers, die op allerlei plaatsen en in verscheide ne landen hebben gezeten, weer terug. Soms staan ze zonder bericht vooraf opeens weer op de stoep. Van anderen komen er berichten waar ze zitten en dat ze nog in leven zijn. Helaas komen er ook berichten binnen van Langedij- kers die het niet hebben gehaald. Soms komt zo'n bericht snel, soms duurt het wel jaren voordat er zekerheid is over de omstandigheden van overlijden: 31 mei 1945 Jan Hoogland, in oktober 1942 getor pedeerd op de Atlantische Oceaan Juni 1945 Pieter Koorn, op 5 juni 1945 door dysenterie overleden Juni 1945 Jacob Balder, in juli 1944 gefusilleerd in de duinen bij Overveen Juni 1945 Henk Stip, gedwongen in Duitsland tewerkgesteld, is half maart 1945 overleden aan een longontsteking Augustus 1945 Gerrit Smak, begin februari 1945 overleden in een concentratiekamp September 1945 Piet Huitema, 1 december 1944 in concentratiekamp omgekomen Februari 1946 Dirk Jan Dirkmaat, eind februari 1941 gesneuveld tijdens de Slag in de Javazee Bevrijdingsoptocht op 12 mei 1945, hier in Oudkarspel En zo blijven de berichten doorgaan. Tot in de jaren 50 komen de laatste overlijdensberichten bij de gemeente Langedijk binnen. Acties direct na de Bevrijding Eerst wordt met blijdschap burgemeester Schelhaas weer verwelkomd. Er zijn toespraken bij het gemeentehuis in Noord-Scharwoude en er is een muzikaal welkom door muziekverenigingen. De gemeente moet natuurlijk weer worden bestuurd en daarvoor komt eerst een Comité van Overleg. Daarna wordt een Noodgemeenteraad ge- installeerd en in 1946 komen er weer de eerste vrije ge meenteraadsverkiezingen. Natuurlijk wordt er ook ge feest en zijn er optochten. Op 12 mei 1945 is er al een gro te Bevrijdingsoptocht met de Langedijker verenigingen. Muzikale hulde door de Langedijker muziekverenigingen, op 7 mei 1945 voor het gemeentehuis 34 Oktober 2015

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid - Langedijk | 2015 | | pagina 35