Op 19 juni 1960 hield de NVBS (Neder landse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen) een excursie door onze omgeving met een dieseltrein, een zgn. DE II. De NVBS is een grote vereniging voor spoor- en tramenthousiastelingen en organiseert regelmatig excursies in binnen- en buitenland, heeft een beeldarchief en een bibliotheek. De passagierstrein op het Veilingterrein in Noord-Scharwoude Deze dieselrondrit, zoals de excursie door de NVBS was genoemd, voerde met een slakkengang langs diverse kleine goederenlijnen in Noord-Holland-Noord. Als eer ste gingen de ongeveer 150 deelnemers naar Hoorn om daar via de thans museumlijn naar Medemblik te reizen. Onderweg werden alle dorpen langs die lijn bezocht. De rit duurde lang, niet alleen door de lage snelheid van on geveer 30 kilometer per uur, maar ook omdat bij iedere stop door de deelnemers driftig werd gefotografeerd. Bronnen Foto's: Utrechts Archief te Utrecht Regionaal Archief Alkmaar: Alkmaarsche Courant van 20 juni 1960 Dan de foto's van later datum Op de mij al eerder bekende foto (ove rigens van slechte kwaliteit) van de passagierstrein op het goederenem placement in Noord-Scharwoude waren geen mensen te zien. Op de foto's in het beeldarchief van het Utrechts Archief stonden meerdere personen afgebeeld, zelfs een grote groep mensen. Volgens de omschrijving bij de foto's waren deze genomen op 19 juni 1960 ter gelegen heid van de dieselrondrit van de NVBS. De passagierstrein op het Veilingterrein in Noord-Scharwoude Oktober 2015 Spoorlijn Noord-Scharwoude Dorp Vervolgens ging de trein van Hoorn richting Noord- Scharwoude-Dorp. De deelnemers aan deze diesel rondrit waren een van de weinige treinreizigers die ooit Noord-Scharwoude-Dorp als bestemming hadden. Tenslotte ging de trein richting Alkmaar, om daar via de (ook nu reeds lang verdwenen) goederenlijn Alkmaar-Warmenhuizen de stations Koedijk, Schoorl en Warmenhuizen te bezoeken. Een deel van die route (Alkmaar - Koedijk) ging via het oude tracé van Bello.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid - Langedijk | 2015 | | pagina 33