D ipoorlljn JriarwoTUKD e Jan Marsman jr. Aanleg ging niet zomaar Het is dit jaar precies honderd jaar geleden dat het dorp Noord-Scharwoude met een eigen spoorlijn verbonden werd met het spoornet van Nederland, en daarmee met de rest van Europa. Er bestond al veel langer een stati on Noord-Scharwoude, maar dat was ver weg van het dorp gelegen bij Heerhugowaard-Noord, zie onder ande re de Otterplaat van 2010, bladzijde 24 en volgende. Het Station Noord-Scharwoude (dus gelegen bij Heerhugo- waard-Noord) was tot 15 mei 1938 in gebruik en werd op 10 juni 1940 weer in gebruik genomen tot 4 mei 1947. Nadat Broek op Langedijk in 1902 aangesloten werd op de spoorlijn Alkmaar - Den Helder ontstond daar een grote bloei van de veiling, omdat de geveilde producten van af toen makkelijker vervoerd konden worden. De aanleg van de spoorlijn naar Broek op Langedijk was er daarom mede de oorzaak van dat de veiling in Noord-Scharwou- de een kwijnend bestaan begon te leiden. Steeds meer leden van de veiling in Noord-Scharwoude gingen hun kool in Broek veilen, daar was op dat moment de meeste omzet en het idee leeft dat daar een betere prijs kan wor den verkregen. Om het nog erger te maken, is er in 1901 een comi té opgericht dat een nieuwe spoorlijn gaat voorberei den die van Dirkshorn naar Broek op Langedijk loopt. Die lijn zal vanaf Dirkshorn eerst naar Oudkarspel gaan, langs Noord- en Zuid-Scharwoude lopen en aan sluiten op de bestaande spoorlijn bij Broek. De lijn zal aan de westkant van de dorpen lopen. In 1903 is het comité al zo ver dat er overeenstemming is met de H.IJ.S.M (Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, Schoolmeester Brugman voorganger van de NS) om de lijn aan te leggen. Alle be treffende gemeenten, waaronder Oudkarspel, Noord- en Zuid-Scharwoude en de polderbesturen zijn akkoord. Ze willen allemaal bijdragen in de kosten en verstrekken ren teloze voorschotten. Als dat doorgaat, zal er nooit meer een spoorlijn vanaf station Noord-Scharwoude naar het dorp komen. De bezwaren en protesten richten zich op de Provincie die gelukkig nog geen toestemming heeft gegeven. Dat helpt, de toestemming komt er uiteindelijk niet en dit grote gevaar is op het nippertje afgewend. Om het tij voor de veiling te keren kwam schoolmees ter S. Brugman uit Heerhugowaard met het voorstel om ook het dorp Noord-Scharwoude van een eigen spoor lijn te voorzien. Dit plan wordt overgenomen door een aantal notabelen en de tuinbouwverenigingen. Met hun steun werd in 1912 de N.V. Spoorlijn Station-Dorp Noord-Scharwoude en in 1913 de veilingvereniging Noordermarktbond opgericht. Het plan omvatte de aanleg van de spoorlijn en de bouw van een nieuwe vaarveiling in Noord-Scharwoude. Gemeente- en pol derbesturen en de H.IJ.S.M. werden benaderd om de spoorlijn naar Noord-Scharwoude aan te leggen. Eind september 1914 werd voortvarend met de aanleg van de spoorlijn begonnen. Feestelijke opening Nadat het veilinggebouw in juni 1915 in gebruik was ge nomen, werd op 1 september 1915 de spoorlijn feestelijk geopend. De dankbaarheid voor iedereen die zijn beste krachten aan de totstandkoming heeft gegeven zit diep na al die jaren. Daarom wordt de dag begonnen met een kranslegging op het graf van C. Kroon Mz., de vroegere burgemeester van Noord-Scharwoude en Oudkarspel. De opschrift van de krans luidt: "Den grondlegger der Spoorlijn hulde: van een dankbaar nageslacht". Getuige de krantenartikelen uit die tijd waren ongeveer alle inwoners van Oudkarspel en Noord-Scharwoude uitgelopen voor de feestelijke opening van de spoorlijn. Beide dorpen waren versierd, er waren veel toespraken, een feestelijke veiling met versierde schuiten en kinder spelen. Van deze feesten werd een korte film gemaakt door de firma Regter en De Jong, ambulante bioscoopex ploitanten uit Edam, die ook een aantal eigen opnamen produceerden. In die tijd waren film en bioscoop nog heel bijzonder en vertoningen waren meestal op kermis sen. Van deze film (van slechts enkele minuten) heeft de Stichting Langedijker Verleden vorig jaar een kopie op dvd geschonken gekregen van een donateur. Ook passagierslijn? Zoals vermeld was de spoorlijn dus opgezet als goede- renlijn voor de veiling van Noord-Scharwoude voor een snelle en efficiënte afvoer van de tuinbouwproducten. De spoorlijn begon ongeveer bij het vroegere station van Noord-Scharwoude, om vervolgens met een grote bocht 30 Oktober 2015

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid - Langedijk | 2015 | | pagina 31