ijn herinnering aan d e fV M f JnÜ r Dick Mulder Gezien het feit dat het alweer 70 jaar gel den is dat we bevrijd werden, is het jaar 2015 een goed jaar om daarop terug te kijken. Ik werd hier mede aan herinnerd door een telefoontje van Stien Lusink, ooit een tijdelijk thuishalertje uit Am sterdam bij ons thuis in Oudkarspel. De eerste contacten over en weer ont stonden in 1942. Toen heeft de zangver eniging 'Crescendo', o.l.v. Willem Hespe, een kinderkoor uit Amsterdam uitgeno digd voor een gezamenlijke uitvoering. De kinderen werden voor één nachtje ondergebracht bij gastgezinnen onder de leden. Zo kwam Stien als 10-jarig meisje een nachtje bij ons thuis. Daarna zijn de contacten over en weer altijd in stand gebleven. 1 ./- Z», Mijn vader, indertijd chauffeur-mon- Poi teur bij de fa. Eecen, kwam veel in Am sterdam, veelal met mijnheer Eecen (Wouters vader). In overleg werd toen besloten contact met Stien haar ouders op te nemen om Stien naar Oudkarspel te halen. Dat was op 1 februari 1945. Zo gezegd, zo gedaan en is Stien in de hongerwinter van 44/45 op 21 februari opgehaald. Stien was op dat moment, zoals vele stadskinderen in die tijd, in slechte conditie. De huid van haar benen vertoonde vele wonden en zere plekken. Als kind van 13 jaar moest ze thuis iedere morgen zelf haar benen verzorgen met lappen van oude lakens. Met goede verzorging van 'tan te Rie', mijn moeder, werd dat gelukkig snel beter. Goed eten en drinken en Stien bloeide weer helemaal op. Na de bevrijding in mei 1945 is ze weer door haar vader en haar broer Rob afgehaald en per fiets naar Amsterdam vertrokken. 1 ~^9 ie-album met het gedicht 'Lente 1945 Oudkarspel' Mijn vader heeft nog wel voorgesteld om Stien tijdelijk te adopteren, maar dat is niet gebeurd. Ik was enigst kind en mijn vader zag dat wel zitten, nog een meisje erbij. Overigens werd Stien vaak door hem geplaagd met haar 'Amsterdamse' uitspraken. Aan de overkant van ons huis in de Dorpsstraat woon den in de oorlog evacuees uit Den Helder bij de familie Nap, de smid. Dat waren de heer en mevrouw Klapmeijer met hun dochter Sieverte. De meiden speelden regelma tig met elkaar. Mevrouw Klapmeijer heeft van een oude zwarte jurk nog eens een jurkje voor Stien gemaakt. Mijn moeder vond dat eigenlijk maar niets, zwart voor zo'n kind, maar het was beter dan niets. In het poëzie-album van Stien hebben diverse mensen geschreven. Sieverte, 4 jaar ouder dan Stien, heeft een prachtig gedichtje gemaakt over de situatie waarin ze beiden verkeerden in Langedijk. Haar vader heeft er een tekening bij gemaakt 'Lente 1945 Oudkarspel'. Door de jaren heen zijn de contacten altijd goed gebleven met mijn ouders. Als kind ben ik nog regelmatig bij haar en haar ouders in Amsterdam te logeren geweest. Stien heeft nadien, later ook met haar man, regelmatig mijn ouders bezocht. Ook na het overlijden van eerst mijn vader en veel later mijn moeder is het contact met mij en Marian, mijn vrouw, altijd gebleven. Stien is inmiddels 83 jaar en al lange tijd alleen. De bevrijdingstentoonstelling in het Regthuis was mede een aanzet voor het ophalen van deze herinnering. Dick en Stien Oktober 2015 29 T MIL. /f VS A i+w/uJ-1 f /f* ✓5% <|S£ f rf >L S~$sïf t jrV»^ S -->s wt /tttï f /r tit TT t -X --ZZ/C ,v ,X „>Cj<-, 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid - Langedijk | 2015 | | pagina 30