'De Otterplaat'. Inhoudsopgave: Jaap Plakman Dick Barten Arie Kaan Arie Kaan Dick Mulder Arie Kaan Jaap Plakman Oktober 2015 Het blad 'De Otterplaat' is een uitgave van de Stichting Langedijker Verleden. Het verschijnt eenmaal per jaar en is gratis voor donateurs van de Stichting. De donatie is minimaal 12,50 per jaar, losse num mers kosten 8,50 De Stichting Langedijker Verleden werd opgericht op 20 februari 1987 als opvolger van de Stichting i.o. Verborgen Verleden Langedijk, welke al bestond sinds 14 september 1984. De stichting staat inge schreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 41239871. Bankrekeningnummer: Rabobank Alkmaar e.o.: NL39 RABO 0346 6261 37 Website: www.langedijkerverleden.nl E-mail: info@langedijkerverleden.nl Het bestuur van de Stichting Langedijker Verleden wordt gevormd door: Hans de Graaf (voorzitter) Kroonstraat 1, 1724 RL Oudkarspel, tel. 0226-317437 Dick Zuiderbaan (secretaris) Hondsdraf 4, 1724 TE Oudkarspel, tel. 0226-313722 Tanja Kuiper (penningmeester) W. de Zwijgerstraat 6, 1723 KG Noord-Scharwoude, tel. 0226-315422 Arie Kaan (bestuurslid) Haesackerlaan 73, 1851 ML Heiloo, tel. 06-25405385 Jan Marsman jr. (bestuurslid) Molenkade 13, 1723 MK Noord-Scharwoude, tel. 0226-315844 Piet van Kleef (bestuurslid) Laanweg 1B, 1724 NJ Oudkarspel, tel. 0226-314802 Jaap Plakman (bestuurslid en webmaster) Laanweg 18, 1724 NJ Oudkarspel, tel. 0226-341047 Ria Put-Luken (bestuurslid tot 1 juli 2015) Kerklaan 17, 1723 KA Noord-Scharwoude, tel. 0226-317619 Ida Tauber-de Waard (bestuurslid) Dorpsstraat 866, 1724 NV Oudkarspel, tel. 0226-318039 Frans Tromp (bestuurslid) Kikkerbeet 13, 1724 XS Oudkarspel, tel. 0226-320319 Erelid: Jan Wijn (medeoprichter, oud-voorzitter en oud-bestuurslid). De redactie van 'De Otterplaat' bestaat uit: Jaap Plakman, Arie Kaan, Dick Zuiderbaan, Jan Marsman Jr. en Hans de Graaf. Redactieadres: Hondsdraf 4, 1724 TE Oudkarspel Voor 1 september bijdragen insturen. Overpeinzingen bij de voorplaat Voorwoord Voorzitter Opening van het seizoen 2015 Redactie Reacties op het vorige nummer Redactie 70 jaar later Redactie De Prinsengracht Nellie Beers-Stoop De zwarte lijst van de winkeliers - het kastje van Rezelman Duizenden Amersfoortse evacués naar Langedijk Stratenmakers-2 Jan Marsman jr. Vraag over onbekende foto uit Langedijk Het nieuws van 100 jaar geleden Redactie Mijn herinnering aan de oorlog Spoorlijn Noord-Scharwoude Dorp Jan Marsman jr. Langedijk bevrijd, nu verder leven met de oorlog Mijn huisje aan de Boomgaard Clary Kout Zoeken naar de Moeijes-Molen ISSN 1388-6215 Copyright: Gehele of gedeeltelijke overname van teksten en/of illustraties uit dit blad is alleen toegestaan na toestemming van de auteur of de redactie en met vermelding van naam van de auteur en naam van het blad. Druk: Drukkerij Gerja te Waarland.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid - Langedijk | 2015 | | pagina 2