nieuwe ijzeren Vletjes. laatste Houtveilinp Houtgewas. op Dinsdag 4 Januari 1916, op Dinsdag 11 Januari 1916, N oord-Scharwoude. 0p slam slaand zwaar: XE KOOP: oen goed onder houden ingericht voor woning. Te bevragen b(j D. KEPPEL, aohuitenmaker te O ad karspel. Te koop of te huur Te bevragen bjj J. C. Buishand Schuitemaker, Noord-Scharwoude. in het boflch tde Bassewerken" en in het „Nieuwebosoh" beiden te telkens des voormiddags 10 nur, van Eigendom van den Heer P. VERBURG te Noord-Scharwoude. Het nieuws van 100 jaar geleden Schager Courant, 8 juni Schager Courant, 10 juli Schager Courant - 21 september De opeens berucht geworden kroosplant Azolla Caroliana heeft zich aan de Langedijk zo snel voortgeplant, dat ze ernstige hinder oplevert en ook gevaar oplevert voor de scheepvaart. Schager Courant -13 november Het Drankweer-comité aan de Langedijk heeft beslo ten een St. Nicolasfeest te organiseren voor de laagste 3 klassen van de verschillende scholen. De christelijke geheelonthouders-verenigingen onthouden zich van medewerking. Schager Courant -13 november Nogmaals heeft de Bouwvereniging te Zuid-Scharwoude aan de Gemeenteraad een voorschot gevraagd, nu van 30.000 voor de bouw van 13 arbeiderswoningen. Schager Courant - 20 november De directie van de H.S.M. heeft gunstig beschikt op het verzoek van de Langedijker Winkeliers-, Nering- en vak vereniging om een extra trein van Alkmaar naar Broek op Langedijk, omdat men met de sneltrein van ongeveer half acht de aansluiting naar Broek op Langedijk mist. Schager Courant - 7 december De Gemeenteraad van Zuid-Scharwoude heeft het ver zoek om een voorschot voor de bouw van 13 arbeiderswo ningen afgewezen. Van desclieepswerf Nicoiaas Wit- sen van do firma VY^ F. Stoel en Zn. te Alkmaar, werd met goed govolg te water gelaten een stalen vracht motorboot, lang .45 voet, breed 9 voet met een 1-cyUnder petroleum-motor van 8 P.K. gebouwd voor rekening van den heer A. Hoogland Jzn. te Broek op Langendük. Rotterdamsch Nieuwsblad, 15 december Schager Courant - 31 december Op de laatste dag van het jaar kondigt 1916 zich al aan met de advertentie van houtveilingen in het bos van 'de Basschewerken' en het 'Nieuwebosch'. Kunnen wij er vanuit gaan dat U nog weet waar dat was Notaris J0HANN W. C. KROON te Zuid-Scharwoude. 28 Oktober 2015 SNIBBESCflUIT,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid - Langedijk | 2015 | | pagina 29