Koetsier gevraagd, om half Mei in dienst to treden, bij K. DE BOER Kz., Stathouder, Zuid-Scharwoude, Het nieuws van 100 jaar geleden Schager Courant -15 december In de sloot langs de Laanweg werden enkele zakken uien gevonden, deze werden in verband gebracht met een dief stal in Warmenhuizen. Schager Courant -16 december Twee vissers uit Zuid-Scharwoude hadden met een vaar tuig met schrobnet gevist in door anderen gepacht viswa ter. De pachter van het viswater klaagde dat zoiets al sinds 20 jaar vaker gebeurde. En dat het een wanhopige toestand is en hij zijn bedrijf zo niet kon uitoefenen. 6. Ziektes Ook in 1915 komen in Langedijk ernstige ziektes voor, zo erg zelfs dat het soms de landelijke kranten haalt. /UI BSCHAKW UUItK. vT Te ZuidscharwouÖo doen zich enkele'gevallen van mazelen voor, waarvan reeds een met 'doodelijken afloop. Schager Courant, 1 mei Schager Courant - 22 september In Oudkarspel en Zuid-Scharwoude komen gevallen van difterie voor. Schager Courant - 11 mei Leden van de tuinbouwvereniging De Toekomst uit Zuid-Scharwoude zijn begonnen met het uitstrooien van serum om tyfus onder de ratten te laten ontstaan. Schager Courant -12 juni De rattenverdelging door middel van het tyfusserum lijkt aan te slaan. Er zijn al verschillende dode en versufte rat ten gevonden. Diverse landelijke en regionale kranten - 23 september Omdat in Zuid-Scharwoude veel gevallen van difterie voor komen, werden een aantal maatregelen genomen. De opperbevelhebber van de land- en zeemacht bepaalde dat voorlopig geen verlof aan gemobiliseerden uit die plaats werd verleend. En de gemeente Zuid-Scharwoude sloot de school. Diverse landelijke en regionale kranten -15 oktober De school die in verband met de difterie ongeveer 3 weken gesloten was geweest, werd op advies van de inspecteur van de Volksgezondheid weer geopend, na het ontsmetten van de school en de leermiddelen. De vrouw, die hier plot seling overleden is, is niet aan difterie overleden. De Telegraaf - 7 november De opperbevelhebber van land- en zeemacht heeft de or der om geen verloven te verlenen naar Zuid-Scharwoude in verband met de difterie, ingetrokken. 7. Overige berichten Tenslotte nog een greep uit overige krantenberichten uit Langedijk uit 1915. Schager Courant - 26 januari Bij het luiden van de klok van de N.-H.-kerk in Zuid- Scharwoude brak het touw. De klokkenluider kwam daarbij zo heftig te vallen dat hij zijn been brak. Schager Courant -10 februari De gemeente Zuid-Scharwoude heeft de mest van de gemeentelijke vuilnisbelt openbaar verkocht. Schager Courant - 22 maart De Bouwvereniging te Zuid-Scharwoude heeft aan de Gemeenteraad een voorschot gevraagd van 31.000 voor de bouw van 15 arbeiderswoningen. Schager Courant - 30 maart In Oudkarspel zal een geregelde visafslag worden gehou den. Er werd druk gebruik van gemaakt. Schager Courant, 10 april Schager Courant -10 april Er wordt geadverteerd voor de openbare verkoop van een beklante koperslagerij in Broek op Langedijk. Schager Courant - 8 mei Omdat de school in Zuid-Scharwoude te vol is, wordt ge probeerd de uit Broek op Langedijk komende leerlingen aldaar op school te laten. Schager Courant - 22 mei Bij het grondwerk aan de bouw van een nieuwe onder wijzerswoning in Broek op Langedijk zijn verschillende oudheden uit de 16e eeuw gevonden, waaronder verschil lende kannetjes. Oktober 2015 27

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid - Langedijk | 2015 | | pagina 28