ME WAGONS GROENTEN Broodbakkarskneelit „ROODE KRUIS", OPENING SPOORLIJN WEDSTRIJD m 'wm VAARTUIGEN Wegens militieplicht van den tegenwoordige, wordt tegen 15 Eebruari a.s., een gevraagd, bij C. de Jong te Zuid- soharwoude. Station-Dorp Noordseharwoude. Oudkarspel en Noordseharwoude. KINDERFEESTEN voor de schoolgaande Kinderen ie beide gemeenten. Het nieuws van 100 jaar geleden Het Bestuur van den Noorder Markt- bond besloot In zijne laatste Bestuurs vergadering van 27 Aug. j.l. om bij de feestelijke opening op 1 September ten geschenke te geven aan het Duikche cn Bngchche bestaande uit UIEN, NEP, ROODE-, GELE- en WITTE KOOL. Zij, die hieraan eene bijdrage willen geven, hetzij lu producten of in finan- cïêelen vorm kunnen zich tot Dinsdag 31 Augustus, 2 uur bij onderstaande com missie aanmelden. J. Ootjers, Noordseharwoude. J. Akkerman, Hugowaard. C. Eecen Az., Oudkarspel. Schager Courant, 28 augustus Schager Courant - 28 augustus In deze krant staan 3 verschillende advertenties in verband met de opening en de openingsfeesten van de spoorlijn en de veiling. Schager Courant - 2 september In de Schager Courant van 2 september staat op de voorpa gina een groot artikel over de festiviteiten ter gelegenheid van de opening van de spoorlijn en de veiling. Het voert te ver om dit paginagrote artikel hier samen te vatten. Van alle activiteiten, toespraken, voordrachten etc. hoe groot of hoe klein ook, wordt verslag gedaan. Zelfs in de grote landelijke kranten wordt melding gemaakt van de opening van de spoorlijn en de veiling, maar die berichtjes beperken zich tot enkele regels. Schager Courant -18 september Na de aanleg van de spoorlijn hield de N.V. Spoorlijn Station-Dorp Noord-Scharwoude een strook grond langs de vaart aan de noordkant van de lijn over. Deze strook grond van ongeveer 1/3 hectare, verdeeld in 15 terreintjes, bracht bij openbare veiling niet minder op dan 11.250. In hoofdzaak werden deze terreintjes aangekocht door groothandelaars, om in de onmiddellijke nabijheid van de veiling en goederenlaadplaats een eigen opslagplaats te hebben. 2. Eerste Wereldoorlog Hoewel Nederland in de Eerste Wereldoorlog neutraal bleef, kreeg ook Langedijk te maken met de gevolgen van die oorlog, die in de rest van Europa in volle hevigheid woedde. Schager Courant, 1 februari Diverse kranten - eerste halfjaar In het eerste halfjaar staan er berichtjes in de krant dat de prijzen van de groenten hoog zijn. Deels komt dit door ziektes in de groenten, maar ook door de grote vraag van uit het buitenland. Bij de oorlogvoerende landen bestond een grote vraag naar groenten uit Nederland. In de loop van het jaar 1915 vaardigt de regering daarom een export verbod uit, mede om de prijzen in Nederland te stabilise ren en waarschijnlijk om ook niet in de oorlog te worden gezogen op beschuldiging van partijdigheid. Woensdag 1 September 1915 Het programma zal bestaan uit Optocht en Wedstrijd van versierde fietsen voor dames en heeren. Wedloop met hindernissen voor jongens van 1315 jaar. Ringsteken op de fiets voor dames en heeren. Balloopen voor meisjes van 1315 jaar. Schager Courant, 28 augustus Oktober 2015 23 VOORTS: f46.aan prijzen (Kunstvoorwerpen). f 16,aan prijzen (Kunstvoorwerpen). f25.aan prijzen (Kunstvoorwerpen). f 15.aan prijzen (Kunstvoorwerpen). f60.— aan prijzen (Kunstvoorwerpen voor particulieren of medailles voor vereenigingen). Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door hen, wier Vereeniging Is aangesloten bij den Noordermarktbond. inleoafild zal HEBT worden geheven. Aanmelding lol Maandagavond 6 uurvoor Noordseharwoude bij de heeren A. Groot en P. Deutekomj voor Oudkarepel bij de Heeren 0. Eecen Az. en 9. Timmerman. Zie verder feestprogramma. DE FEESTCOMMISSIE.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Van Otterplaat tot Groenveldsweid - Langedijk | 2015 | | pagina 24